Stor trafikk på vårt supportsenter for Lønn og HR

Teamet på Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Det er for tiden travle dager på Visma Kompetansesenter Lønn og HR hvor våre konsulenter tilbyr brukerstøtte og svarer på lønnsfaglige spørsmål fra våre Visma Lønn kunder. Årsavslutning står for døren og tall skal rapporteres inn til myndighetene. Nils Petter Andersen, Support Manager på Visma Lønn og Kompetansesenter, kan fortelle oss at de mest stilte spørsmålene nå i innspurten mot årsavslutning gjelder:

Problemer hos Altinn
Flere av våre kunder har opplevd at de ikke fikk sendt over terminoppgaver eller lønns- og trekkoppgaver til Altinn den siste tiden. Avdelingsdirektør ved Brønnøysundregistrene, Kjersti Lauritzen, sier de har identifisert problemer med en portalserver og enkelte skjemaer og jobber kontinuerlig med å utbedre dette. Skatteetaten har imidlertid sagt at det ikke vil bli ilagt gebyr for sent innleverte terminoppgaver som følge av problemene i Altinn.

Honorar til næringsdrivende
Kunder har gått gjennom kontoen for honorar til næringsdrivende og har blitt tilsendt faktura i 2011 fra flere personlige næringsdrivende. Mange lurer derfor på om disse må innrapporteres på lønnsoppgaven. Det stemmer når det er faktura for utførte tjenester, men det finnes unntak. Etter hovedregelen må du gi opplysninger om netto fakturabeløp eks merverdiavgift i lønns- og trekkode 401. Dette er en kontrollopplysning skattemyndighetene skal ha. Men driver den næringsdrivende virksomheten sin fra det som kalles fast forretningssted kan du likevel la være å sende inn opplysningene. Et fast forretningssted er typisk et utsalgssted eller et kontor med ansatte utenfor hjemmet. Skal hjemmet kunne anses som et fast forretningssted må det ha tilsvarende funksjon. F.eks. om man har en sokkeletasje, tilbygg, o.l. som er innredet som kontor eller forretningssted hvor virksomheten drives fra.

Privat bruk av mobiltelefon til ansatte
Som en del av årsoppgjøret går våre kunder gjennom alle mobiltelefonregningene til de ansatte. Mange lurer på hva de gjør med fakturaene hvor det er betalt for privat bruk av andre tjenester som f.eks. opplysningstjenester og spåtjenester. En ansatt kan ha en mobilregning på kr 15000 hvor kr 2000 av disse er slike tjenester. Her består mobilregningen av to elementer; både vanlig bruk og faste avgifter, samt det vi kaller innholdstjenester. For mobilbruken (kr 13000 av regningen) skattlegges den ansatte her for kr 4000. Men dersom det er dekket private innholdstjenestene må det skattlegges i tillegg. Her må du innberette spåtjenestene på den ansatte i det disse nok er private, og i tillegg eventuell privat andel av opplysningstjenestene. Klarer du ikke å angi den private andelen eksakt, må du bruke skjønn.

Mobiltelefonregninger til ansatte som er lavere enn skattlagt sum
Noen kunder opplever at mobiltelefonregningene er lavere enn summen de er blitt skattlagt for gjennom året og lurer derfor på hvordan dette skal føres.  F.eks. har en ansatt fått mobilregning på kr 3500 i 2011 (og bruker kun denne mobilen) og kunden har lagt inn en skattepliktig fordel for den ansatte i 2011 på 4000. Den ansatte skal i dette tilfelle ikke skattlegges for mer enn kr 3500 – kr 1000 = kr 2.500. Det betyr at du må redusere det du har akkumulert i lønnssystemet med kr 1500, dvs fra kr 4000 og ned til kr 2500.

Vi håper at noen av disse svarene kan være til nytte for våre lesere som gjerne sitter med samme spørsmålene. Lykke til med årsavslutningen!

Les flere lønnsfaglige tips og råd fra Visma Kompetansesenter Lønn og HR

0