Gå til hovedsiden

Statlige virksomheter og kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester

IT i praksis 2017 ble nylig presentert. For mange kommunale ledere kan digitalisering fremstå som en stor elefant, som det er vanskelig å forstå hvordan man skal gripe an. Det blir så stort og komplekst at terskelen for å komme i gang virker uoverkommelig.

IT i praksis 2017 - Digitalisering

Terskelen er lav for å komme i gang med digitalisering. Den årlige analysen av den digitale status i Norge, IT i praksis, ble nylig presentert på Oslo Rådhus i regi av Rambøll, IKT Norge, Oslo kommune og Visma.

Undersøkelsen viser at statlige virksomheter og kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester og at bruken av disse øker fra år til år. Det er ingen gjennombrudd eller radikale temposkifter, men et godt driv i riktig retning.

Samtidig er det mange politikere og “forstå-seg-på-ere” som roper høyt om digitaliseringsbølgen og hvordan offentlig sektor henger etter. Digitalisering er i ferd med å bli et høytsvevende og vanskelig begrep. Det virker som om flere skal selge store og vanskelige prosjekter basert på en frykt og bekymring hos kundene for å henge etter.

For mange kommunale ledere kan digitalisering fremstå som noe det er vanskelig å forstå hvordan man skal gripe an. Det blir så stort og komplekst at terskelen for å komme i gang virker uoverkommelig. Vi i Visma har arbeidet med digitalisering for kommuner i over 20 år. Vi opplever at terskelen for å komme i gang med digitalisering blir lavere for hvert år. Og at driven og engasjementet på grunnplanet er ekte og solid.

Det handler jo egentlig om å levere bedre tjenester innenfor samme budsjetter. Å gjøre mer med like mye. Samtidig skal man øke trivselen for innbyggerne og ansatte. Så her har dere noen konkrete eksempler på digitalisering. Og husk; terskelen for å komme i gang er lav!

Digitalisering for innbyggere

En sentral oppgave for alle kommunene er å gjøre det enkelt for innbyggerne og melde fra om det de trenger. For eksempel å søke om tjenester. Mange foreldre er nå godt vant med å søke plass i barnehage eller på SFO på nett. Enkel og digital dialog med skolen for foreldre er også viktig. Dette er en digital tjeneste som det nå er enkelt å komme i gang med for kommunen. Det skjer store og interessante prosjekter innen innbyggerdialog i eldreomsorgen.

Bergen kommune og Visma samarbeider om å lage en kommunikasjonsplattform i henhold til initiativ fra Direktoratet for e-helse. Samarbeidet går ut på å få til en bedre kommunikasjon mellom pårørende og brukerne av hjemmetjenestene. Når løsningen er klar blir den en standard som andre kommuner kan hekte seg på.

Digitalisering for ansatte i kommunen

I dag kan hjemmesykepleieren slå opp i journalen til den eldre ved et hjemmebesøk på et nettbrett, en lærer kan føre et fravær på en elev i klasserommet, en barnevernskonsulent kan raskt hente frem en handlingsplan eller vedtak for en familie ved et hjemmebesøk.

En leder kan godkjenne fakturaer eller fravær på en app, får inn alle reiseregninger digitalt og kan konsentrere seg om kontroll og tiltak. Saksbehandling foregår fortløpende ved hjelp av enkle applikasjoner på mobile enheter. Ansatte får også lønnsslipp på mobil, eller kanskje trenger de å føre en reiseregning eller endre en vakt i turnuslisten. Nesten alt en fagperson trenger, har de på fingertuppen – hvor som helst og når som helst.

Noen kommuner har allerede laget seg gode rapporteringsrutiner for å styre virksomheten. Men kommunen har svært mye data som er vanskelig å få tak i. Store datamengder skaper utfordringer. Moderne digitale verktøy er nå tilgjengelig, som automatisk henter ut nøkkeldata som allerede finnes i systemene. Pent presentert i en app. Og det beste; dette krever ingen dyre prosjekter – det kommer fiks ferdig. Det er «big data» i praksis!

Stadig mer standardisert

Det beste av alt er at alle kommunale IT-løsninger nå blir mer standardisert. Det etableres flere skybaserte standardløsninger i markedet og alle nasjonale standarder blir inkorporert fortløpende. Der det ikke etableres nasjonale standarder, går store kommuner i front og lager standarder som kan benyttes av mindre kommuner.

De aller fleste norske kommuner har begge beina god plantet på jorda når det gjelder digitalisering. Og slik bør digitalisering fortsatt gripes an. Med konkrete verktøy og tiltak som er enkle å gjennomføre. Og terskelen for å komme i gang er nå så lav at det bare er å starte!

Les om digitalisering i kommunen »

Les mer:

Mest populære