Gå til hovedsiden

Står bedriftens midler trygt i banken?

Banksammenbrudd i krisetider i forskjellige land har fått enkelte som driver virksomhet til å undres: Kan vi stole på at driftsmidlene og innskuddene til virksomheten ikke forsvinner hvis banken ryker?

Svaret er klart: Virksomhetens bankinnskudd er trygge – innenfor bestemte grenser. Dere har en innskuddsgaranti – stort sett – opp til to millioner norske kroner i hver bank. (Noen banker har lavere garantibeløp, se senere.)

Dere risikerer altså ingenting, så lenge dere har mindre enn to millioner i samme bank. Har dere jevnlig mer enn to millioner i banken, kan dere vurdere om dere bør spre pengene på flere banker.

Har dere penger i to eller flere banker, gjelder grensen for hver av bankene. Dere kan altså sikre fire millioner kroner ved å fordele dem på to norske banker eller seks millioner kroner ved å fordele dem på tre norske banker.

Merk! Grensen på to millioner er inklusiv årets opptjente renter. Dere kan altså ikke få dekket to millioner og få renter i tillegg.

Gjeld i samme bank
I det samlede innskudd skal det gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til den samme banken – dersom gjelden er forfalt.

Næringsdrivende
Er du selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, vil innestående på din personlige konto og på foretakets konto bli regnet sammen dersom eventuell innskuddsgaranti opp til to millioner blir aktuell.

Eget selskap
For selskaper som AS og NUF gjelder garantien innestående opptil to millioner per selskap per bank. Dette berører ikke din egen personlige innskuddsgaranti, heller ikke om du eier selskapet 100 prosent.

For selskaper som ANS og DA gjelder garantien innestående opptil to millioner per selskap per bank. Dette berører ikke din egen personlige innskuddsgaranti, heller ikke om du er en dominerende eier i selskapet.

Alle norske banker
Alle norske spare- og forretningsbanker, herunder norske datterbanker av utenlandske banker og OBOS, er fullverdige medlemmer i Bankenes sikringsfond (BSF).

Seks utenlandske banker: Full garanti
Seks utenlandske banker har medlemskap for sine norske filialer i det norske banksikringsfondet: Med andre ord: Full to-millioners-garanti. Dette gjelder:

  • Bluestep Finans
  • Danske Bank
  • Handelsbanken
  • Nordnet Bank
  • Skandiabanken
  • Swedbank

Her får du minst 100 000 euro
Innskudd i banker som har hovedsete i andre EØS-land, og som ikke har filialmedlemskap i den norske sikringsordningen, er dekket opp til et visst beløp gjennom innskuddsgarantiordningene som er opprettet i disse bankenes hjemland.

Fra 1. januar 2011 trådte det i kraft nye regler fra EU vedrørende de nasjonale ordningene for innskuddsgaranti. Reglene pålegger alle land som er medlem av EU/EØS å ha sikringsordninger som gir innskytere en garanti på minst 100 000 euro.

Nordax Finans AB er et eksempel på bank med hovedsete i et annet EØS-land, nærmere bestemt Sverige.

Her varierer garantiordningene
Banker med hovedsete i land som ikke er EØS-land er også ofte en del av en nasjonal innskuddsgarantiordning.

Det kan imidlertid være vanskelig å få oversikt over slike eventuelle ordninger, og ordningene kan gi varierende sikkerhet for innskuddet.

(Kilde: Økonomifallgruber i egen næring)

Mest populære