Stadig flere bedrifter prioriterer CRM

Bedrifter vil bruke mer penger på CRM i 2013, sier det internasjonale analysebyrået Gartner. Visma merker også stigende interesse for CRM.

La oss først se hva ekspertene sier..
Stigende popularitet: Bedrifters forbruk av programvare vil opp 6,4 % i 2013. Det spår det internasjonale analysebyrået Gartner. CRM er et av områdene som spås særlig vekst, sammen med programvare innen sikkerhet og lagring.
Kilde: https://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2292815

CRM inn i styrerommet: Dette er fortsettelse av en trend vi også så i 2012. CRM ble da noe som tok steget opp i styrerommet hos mange bedrifter. Trenden var at CRM kom høyere opp på prioriteringslisten hos beslutningstagerne. Det er ikke lenger noe som bare blir snakket om, men vi ser at bedrifter faktisk tar action og implementerer løsninger som skal støtte opp om deres salg- og kundestrategi.
Kilde: http://www.enterpriseappstoday.com/crm/gartner-crm-emerges-as-a-big-cio-priority.html

Mobil CRM: Det spås at 2013 blir året da mobil CRM virkelig tar av.
Kilde: https://www.crmbuyer.com/story/77030.html

..Og så går vi over til mine CRM-erfaringer

Begrepet CRM er blitt kjent: Jeg har jobbet med CRM siden 1999 , på dette tidspunktet jobbet vi hardt med å introdusere standard CRM-programvare i det norske markedet. Ettersom det da var et nytt begrep i det norske markedet måtte jeg åpne alle kundemøte med å foklare hva CRM var. Det må jeg ikke lenger, kundene kjenner i mye større grad til CRM, og hvilke fordeler det gir.

CRM inn i styrerommet: I salgsmøter merker jeg også at CRM er blitt en høyere prioritering i bedriftenes styrer. La oss si vi er på et salgsmøte med en kunde som skal kjøpe en ERP-løsning fra oss. Vi legger frem CRM som et mulig integrert tilleggsprodukt. Tidligere var svaret da «Vi kjøper et ERP-system først, så får vi heller se om vi trenger CRM senere». Nå derimot, er CRM noe kundene er opptatt av fra start, og mange flere kjøper CRM-system samtidig som de kjøper nytt ERP-system.

Jevn stigning i salg: Vi ser en markant stigning i nysalget av CRM-løsninger fra år til år.

Flere småbedrifter: Lav terskel for å komme i gang med CRM og tydelig gevinst, gjør at CRM ikke lenger er forbeholdt store bedrifter. Stadig flere små og mellomstore bedrifter innfører CRM-system.

Modul for kundeservice er blitt viktigere: Vi selger langt mer av vår tilleggsfunksjonalitet for kundeservice og brukerstøtte. Dette vister at stadig flere bedrifter også vil sette sin kundeservice inn i et system. Dersom en kunde ringer inn og har et problem er det ikke lenger godt nok å skrive en gul lapp, sende en mail videre eller be kunden snakke med noen andre. Det er blitt langt vanligere å etablere en sak for kunde, som så tas videre til riktig organ i bedriften slik at det sørges for at kunden får god oppfølging. Tidligere har det vært vanlig å bruke denne typen løsninger i bedrifter som driver med support, men nå er det vanligere blant alle bedrifter.

Mobilitet: Selgere er mye på farten og drar store fordeler av å kunne ha med seg CRM-systemet. Derfor er det stadig økende interesse for å knytte apps og webklienter opp mot CRM-systemet slik at tilgjengeligheten økes.

Visma satser på CRM: De fire siste årene har Visma blitt best i test i PC Worlds årlige kåring! Dette er vi svært stolte av, og det er et resultat av den store satsningen på CRM i Visma.

Mine fremtidsspådommer
Jeg er veldig sikker på at CRM vil bli enda viktigere for bedrifter i årene som kommer. Hvorfor? Fordi markedet blir tøffere, og man må fokusere på kunder og salg for å lykkes. Bedriftene har innsett at det gir store fordeler å sette salg- og kundedialog i system. Dagens standardiserte løsninger er enkle å komme i gang med og enkle i bruk. Det betyr at terskelen for å ta i bruk CRM er lav, og gevinsten er tydelig.

Les mer om Visma sine løsninger her:

Les mer om Visma CRM

0