Spart tid går til utvikling av skolene i Lenvik kommune

Spart tid i skolen med løsning for timeplanlegger og vikarhåndtering

-Bare på vår skole har vi spart opp mot 2 timer per dag på å bruke løsningene Timeplan og Vikaradministrasjon.

Denne tiden har vi brukt til skoleutvikling og vi er opptatt av å utnytte mulighetene ved digitalisering og bruker dette i både personalforvaltning og pedagogisk utvikling, sier Arne Pedersen som er fagleder/undervisningsinspektør på Finnsnes barneskole.

Vi startet med to skoler, og nå har alle skolene i kommunen tatt i bruk Timeplan og Vikaradministrasjon

-Vi startet med løsningen for 6 år siden. Nå er vi i gang med å ta ut full effekt for hele skoleområdet, ved at alle de 9 skolene bruker samme løsning. Med felles system i skoleplanlegging, vikarhåndtering, timelister, fravær samt integrasjon mot lønnssystem kvalitetssikrer vi ressursutnyttelsen og personaloppfølgingen. Dette gir fordeler for både ledere og ansatte.

I utgangspunktet ønsket vi en digital løsning der alle timelister ble overført direkte til lønnssystemet. I tillegg har de mindre skolene byttet ut den manuelle timeplanleggingen. Fraværshåndteringen har også blitt mye enklere, så her er det mye å spare. Bare på vår skole har vi spart ca 20 % stilling per år, fortsetter Pedersen.

spart tid blir brukt til utvikling i skolen sier arne pedersen

 

“Spart tid blir brukt til utvikling i skolen.”

Arne Pedersen som er fagleder/undervisningsinspektør på Finnsnes barneskole.

 

 

Ny funksjonalitet

-Vi har testet ut funksjonen timefordeling og ser stor nytte av dette i timeplanleggingen for 2018/2019. Timefordelingen er et grunnlag for autotimeplan som snart er tilgjengelig for alle kunder, opplyser han.

Bidrar til utvikling av løsningen

-Vi har hatt god dialog rundt løsningen og våre tilbakemeldinger og innspill har blitt tatt godt imot. Har våre ønsker vært fornuftige har også andre skoler dradd nytte av disse, avslutter Pedersen.

Skolene

Finnsnes barneskole, Finnsnes ungdomsskole, Gibostad skole, Kårvik skole, Nord-Senja skolene (Husøy og Botnhamn), Rossfjord skole, Silsand barneskole, Trollvik skole, totalt 9 skoler.

Les om tidsbesparelser i skolen, i e-boken ‘timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen.

Lenvik kommune

Lenvik kommune ligger i Troms og grenser i nord mot Norskehavet og fjorden Malangen. Kommunen dekker både fastlandet og deler av Senja. Administrasjonssenteret er Finnsnes. Som turist får du oppleve nydelig natur med spisse fjell og fjorder. Offisiell reiseguide for Senja.

Les mer om timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen i e-boken.

Last ned e-bok »