Gå til hovedsiden

Spart tid går til utvikling av skolene i Lenvik kommune

Finnsnes barneskole sparer opp til to timer per dag på timeplanlegging og vikarhåndtering. Les hvordan »

Spart tid i skolen med løsning for timeplanlegger og vikarhåndtering
Spart tid i skolen med løsning for timeplanlegger og vikarhåndtering

Pedersen forteller at den innsparte tiden har blitt brukt til skoleutvikling, og at skolen er opptatt av å utnytte mulighetene ved digitalisering og bruker dette i både personalforvaltning og pedagogisk utvikling.

Nå har alle skolene i kommunen tatt i bruk timeplan og vikaradministrasjon

– Vi startet med løsningen i 2013. Nå er vi i gang med å ta ut full effekt for hele skoleområdet ved at alle de ni skolene i Lenvik kommune bruker samme løsning, sier Pedersen.

Med felles system i skoleplanlegging, vikarhåndtering, timelister og fravær, samt integrasjon mot lønnssystem, kvalitetssikres ressursutnyttelsen og personaloppfølgingen i kommunen.

– Dette gir fordeler for både ledere og ansatte. I utgangspunktet ønsket vi en digital løsning der alle timelister ble overført direkte til lønnssystemet. I tillegg har de mindre skolene byttet ut den manuelle timeplanleggingen. Fraværshåndteringen har også blitt mye enklere. Bare på vår skole har vi spart cirka 20 prosent stilling per år, fortsetter Pedersen.

Timeplan og vikaradministrasjon i Visma Flyt Skole brukes også av alle skolene i Harstad kommune. Der har hver skole effektivisert arbeidet tilsvarende cirka 15 prosent stilling, kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen.

Bidrar til utvikling av løsningen

Pedersen forteller om god dialog rundt løsningen og at tilbakemeldinger og innspill har blitt tatt godt imot av utviklerne.

– Har våre ønsker vært fornuftige har også andre skoler dradd nytte av disse, forklarer Pedersen.

Vil du vite mer om timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen?

Last ned e-bok»

Mest populære