Skip to main content

Slik kan du spare skatt før nyttårsaften!

Om noen hektiske dager er 2015 en saga blott, men det er ennå ikke for sent å slanke skatten for 2015.
Her er noen tips om hvordan du fremdeles kan spare skatt i 2015.

Spar skatt før nyttårsaften!
Slik kan du spare skatt før nyttår

Tips om hvordan du kan spare skatt i 2015

BSU – Boligsparing for ungdom

Er du 33 år eller yngre og har skattepliktig inntekt har du krav på 20% fradrag i skatt av det du setter inn på din BSU-konto i løpet av året. Du kan maksimalt spare kr 25 000 i året og samlet maksimalt sparebeløp er 200 000 kroner. (Maksimalt sparebeløp går opp til 300 000 kroner fra 2016.)

Rådet til ungdommen er å benytte seg av BSU-ordningen som reduserer skatten med opp til 5 000 kroner. Dessuten gir bankene normalt spesielt gode renter på slik sparing.

Gevinstskatten på aksjer går opp i 2016

For mange investorer er aksjesparing en langsiktig investering. Imidlertid, dersom du innen kort tid vil ha behov for å realisere aksjegevinst, bør du vurdere å gjøre det allerede i år. Nå skattlegges gevinsten med 27%, men fra og med 1. januar 2016 øker gevinstkatten med 1,75 prosentpoeng til 28,75 %. Dette har sammenheng med at selskapsskatten senkes til 25 % i 2016. For at denne skattelettelsen ikke skal komme private investorer til gode må gevinsten multipliseres med 1,15. En nominell skatt på 25% av 115 gir effektiv skatt på 28,75%.

Tap på aksjer du eier personlig

Har aksjer du eier personlig falt i verdi siden de ble kjøpt, kan du vurdere å selge aksjene før nyttår. Tapet er fradragsberettiget i årets inntekt som skattlegges med 27%. Imidlertid, fordi verdien av fradraget går opp med 1,75 prosentpoeng neste år, bør du samtidig regne på om du likevel bør vente med å realisere tapet til 2016. Et salg i år vil fremskynde skattebesparelsen, men vil kun være lønnsom dersom du kan oppnå en avkastning på besparelsen på ca. 9 prosent. For å sikre at tapet er fradragsberettiget må du uansett ikke kjøpe deg inn i samme aksje før det har gått noe tid.

Reduser formuesskatten

I 2015 må du betale 0,85% formuesskatt av netto formuesverdi som overstiger 1 200 000 kroner. For å slanke formuesskatten kan du bruke pengene på noe du likevel har planlagt å kjøpe eller gi gaver eller forskudd på arv til barna. Barn har selvstendig formuesskatteplikt fra om med det året det fyller 17 år. Det er også greit å huske at Norge avskaffet arveavgiften fra og med 2014.

Gaver til frivillige organisasjoner

I julehøytiden kan vi også tenke på å gi gaver til godkjente frivillige organisasjoner. For å oppnå skattefradrag må gaven til den enkelte organisasjon være minst 500 kroner og samlet maksimalt fradrag er 20 000 kroner.

Eget aksjeselskap

Dersom du har ditt eget aksjeselskap er det særlig to ting du bør vurdere:

Ta ut utbytte i 2015

Fordi skatten på utbytte går opp til 28,75% fra 2016, kan du vurdere å avholde ekstraordinær generalforsamling før nyttårsaften for å vedta å dele ut utbytte fra tidligere års overskudd. Dette sikrer en skattesats på 27%. Det er vedtaksdatoene som er avgjørende og det er derfor ikke et krav at beløpet blir delt ut i 2015.

Realiser andeler verdipapirfond

Dersom midlene i ditt aksjeselskap er plassert i kombinasjonsfond som i dag skattemessig behandles som aksjefond, bør du vurdere å realisere fondsandelene skattefritt før nyttår. Grunnen er at vi fra og med 2016 får et nytt skatteregime som innebærer at det er kombinasjonsfondenes plassering av midlene som avgjør om gevinsten på andelene vil være skattefri. Mange vil derfor oppleve at en potensiell gevinst som ville vært skattefri i 2015, utløser skatt dersom gevinsten realiseres etter nyttårsaften.

 

Av Advokat Martin Wikborg – Skatt – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære