Gå til hovedsiden

Sommervikarens tanker – Hvorfor blir presentasjonsteknikk oversett under studiene?

De fire første ukene som sommervikar for Visma Consulting er snart historie. Overgangen fra å være student med frie tøyler til å bli en seriøs medarbeider er ganske stor, men samtidig er det tilfredsstillende å se at kunnskapen man tilegner seg over lærebøkene faktisk blir brukt i det virkelige liv. Alikevel sitter jeg igjen med spørsmål om hvorfor ikke utdanningsinstutisjonene gjør enda mer for å klargjøre oss til arbeidsmarkedet. Det jeg sikter til er presentasjonsteknikk. Hvorfor er det slik at man bruker mye tid på dette på ungdomsskolen og videregående, men under sivilingeniørstudiene på NTNU har jeg ikke holdt en eneste presentasjon?

Trainee-hverdagen
Traine-hverdagen

Det siste året har jeg studert i Canada hvor store deler av karakterene baserer seg på presentasjoner. Under presentasjonene ble vi ofte filmet og av medelever fikk vi tilbakemeldinger på hvordan vi presenterte. I staren var dette litt ubehagelig, men resultatet var en bratt læringskurve fordi man hele tiden blir gjort oppmerksom på ting som kan gjøres bedre.

Dessverre praktiseres ikke dette på NTNU, i hvertfall ikke på min studieretning. Min oppfatning er at mange medstudenter innenfor IT synes dette er greit, fordi de er av den oppfatning at “vi skal jo bare sitte inne å programmere uansett”. Egne erfaringer så langt, og på prosjektbesøk ute hos kunder, viser at det å presentere er en del av hverdagen også som utvikler.

Sommerstudent Christian tar i bruk tips og triks fra sommerens presentasjonsteknikkurs.

Det er flere grunner til at presentasjonsteknikk er viktig. Åpenbare eksempler er selgeren som må kunne formidle til kunden hvorfor bedriften har det beste teamet og løsningen for et utviklingsprosjekt. En prosjektleder må kunne berolige sine overordnede ved å presentere at prosjektet (forhåpentligvis) går i riktig retning. Men også min egen rolle i organisasjonen, utvikleren, må presentere, hver eneste dag!

I sommer jobber jeg som scrummaster i et utviklingsteam og hver morgen, under “daily standup” er alle medlemmene av teamet nødt for å stå forran medarbeiderne sine og presentere følgende: Hva man gjorde i går, hva man skal i dag og hvilke utfordninger man har. Som min kollega Håvard skrev i “smidig sommer” jobber vi i sprinter, og annen hver uke avsluttes sprinten med en presentasjon av hva vi har utviklet denne sprinten. Under vår første presentasjon var rommet fylt til randen av nysgjerrige kolleger som ville vite hvor langt vi hadde kommet i prosjektet.

Visma vet hvor viktig det er å ha ansatte som behersker kunsten å holde gode presentasjoner. Derfor ble også sommerstudentene sendt på kurs til skøyen (Vismas hovedkontor), hvor vi lærte en rekke gode teknikker og ble observante på hvilke fallgruver de fleste går i. Generelt er det ganske enkle prinsipper for hvordan man skal holde en god presentasjon. I tillegg til de åpenbare rådene, så synes jeg det er viktig at man lager presentasjonen selv og ikke forsøker å være noen du ikke er. Selv tar jeg alltid noen runder med meg selv etter å ha vært utenfor komfortsonen og reflekterer over hva jeg gjorde bra og hva som kan forbedres til neste presentasjon. Allikevel, det viktigste jeg sitter igjen med, er at om man ønsker å bli god til å presentere, så må man rett og slett holde mange presentasjoner.

Oppfordringen til dere og til meg selv er derfor å ta ordet når du har muligheten og selv ta ansvar for at man får den erfaringen som trengs for å bli en mester i presentasjonsteknikk.

Mer informasjon om Summer Internship i Visma Consulting

Mest populære