Gå til hovedsiden

Reglene for sommerjobb og sykepenger

Har arbeidsgiver noe sykepengeansvar for ferievikarer som blir syke?

Sykepenger vikar
Sykepenger vikar

For å ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden må man ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker, jf. folketrygdloven § 8-18. Kravet til opptjeningstid gjelder hos den aktuelle arbeidsgiveren.Det har ingen betydning i denne sammenheng at en har vært i arbeid hos en tidligere arbeidsgiver, eller at man ikke er fast ansatt hos arbeidsgiver.

Kravet om opptjeningstid er 4 kalenderuker, slik at en deltidsansatt som arbeider for eksempel bare en dag i uken, vil ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter å ha arbeidet fire faktiske arbeidsdager.

Et arbeidsforhold anses som påbegynt fra og med ansettelsesdato (altså den datoen lønn beregnes). Det er ikke avgjørende hvilken dato arbeidet fysisk starter. I de tilfellene hvor ansettelseskontrakten er underskrevet, men tiltredelsesdato er frem i tid, begynner ikke opptjeningstiden å løpe før fra den dato lønnen beregnes.

Les også: Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Fravær i opptjeningstiden

Fravær i opptjeningstiden vil også kunne ha betydning for når kravet til 4 ukers opptjeningstid er oppfylt, men man må da skille mellom lovlig fravær og ulovlig fravær. Ulovlig fravær i opptjeningstiden kommer til fradrag, mens lovlig fravær teller med i opptjeningstiden. Dersom en person har for eksempel 1 uke ulovlig fravær i løpet av opptjeningstiden på 4 uker, må han jobbe ytterligere 1 uke før kravet til 4 ukers opptjeningstid er oppfylt. Som eksempel på ulovlig fravær kan nevnes fravær uten legeerklæring for en arbeidstaker som ikke har rett til å bruke egenmelding.

Opphold mellom to arbeidsperioder

Det kan også være at sommervikaren har et opphold mellom to arbeidsperioder hos arbeidsgiver. Hvilken betydning dette har for opptjeningstiden, vil avhenge av hvor langt oppholdet mellom to arbeidsperioder er.

Hvis arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes, jf. folketrygdloven § 8-18, andre ledd.

For eksempel: En ferievikar har fått to enkeltstående arbeidsperioder som hver varer i 3 uker. Mellom de to arbeidsperiodene har hun en uke der hun ikke er ansatt hos arbeidsgiver. De første tre ukene av den første arbeidsperioden vil telle med i opptjeningstiden på 4 uker, da hun her starter å jobbe hos samme arbeidsgiver innen to uker. Hun har da oppfylt kravet til opptjeningstid allerede etter en uke i arbeidsperiode nummer to.

Arbeidsgiver må altså utbetale sykepenger til sommervikarer dersom kravet til 4 ukers opptjeningstid er oppfylt (og de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt).

Les også: Reglene for beregning av sykepenger

Er du oppdatert på regelverket?

Det kan du alltid være! Annenhver uke mottar 20.000 mennesker nyhetsbrevet vårt Regelnytt. Her blir du som jobber med lønn og personal oppdatert på gjeldende lover og regelverk:

Meld deg på Regelnytt her

Mest populære