Visma Blogg

Sommerprosjekt: Kunnskapsbiblioteket

Som student ved NTNU er det ganske markant annerledes å jobbe for et firma i en 8-16 arbeidsplass, kontra jobbing hele døgnet som student. I sommerjobben får man forholde seg til ett prosjekt og fokusere fullt på det, kontra sjonglering med fire fag. Det er en spennende ny opplevelse. Her tenkte jeg å bruke min plass til å fortelle om hva vi jobber med i sommer, eller i alle fall halvparten av oss som jobber med .net.

Bakgrunnen for prosjektet vårt stammer fra Visma Consultings bibliotek av faglitteratur. Gjennom tidene har biblioteket blitt fylt med en stor samling bøker og vokst fra organiseringen som fantes på nett. Organisering av bibliotek blir per i dag vedlikeholdt i en sharepoint-side som inneholder alle bøker, antall eksemplarer av hver bok og noe annen metadata. Fullt brukende i en liten samling av bøker, men etter hvert som samlingen vokser, vokser også behovene. Den nåværende løsingen har ingen søkefunksjonalitet implementert, utover ctrl + f, og er generelt rotete og uoversiktlig. Dermed er grunnlaget lagt for et av årets sommerprosjekter.

Vi er i skrivende stund ferdig med 2 av 3 sprinter i prosjektet, og så langt må jeg tillate meg selv til å si at det nye kunnskapsbiblioteket “BookABook” tar seg bra ut, og det har fått på plass den grunnleggende funksjonaliteten som trengs for å fungere som bibliotek. Bøker i biblioteket kan registreres med bilder og kategorier og brukere av biblioteket kan rangere bøker med 1-5 stjerner. For å finne frem til riktig bok har biblioteket mulighet for å sortere basert på en eller flere kategorier eller mest lånt. Innlogging av brukere er løst ved hjelp av Active Directory, slik at brukere som allerede er logget inn på internsidene, automatisk blir logget inn i Kunnskapsbiblioteket.

Grunnlaget for det nye kunnskapsbiblioteket er bygget i .NET og vi har tatt i bruk nyeste versjon av MVC-rammeverket, versjon 4. MVC-rammeverket lar oss bygge en fullverdig applikasjon, men vi har valgt å bygge på frontenden med jQuery og Bootstrap for å få en mer sømløs opplevelse.

kunnskapsbiblioteketsprint21

 

Her får du vite mer om Summer Internship i Visma Consulting.

0