Gå til hovedsiden

Søk støtte til forbedringer gjennom Skattefunn

Gjennom Skattefunn kan du få støtte til å forbedre det du allerede _Skattefunn

leverer til markedet. Nåløyet er ikke så trangt som du kanskje skulle tro.

Skattefunn er en statlig ordning som administreres av Forskningsrådet. Det er en ordning der du kan søke om finansiering hvis

  • du skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess,
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette og
  • din bedrift har nytte av resultatet.

Støtte gjennom Skattefunn gir skattefradrag

Som navnet tilsier, er dette en ordning som gir skattefradrag. Alle norske bedrifter som er i gang med eller planlegger å starte forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) kan søke om godkjenning. Får du en slik godkjenning, kan bedriften bruke retten til skattefradrag.

NB! Det er viktig å merke seg at også enkeltpersonforetak har fått støtte fra Skattefunn, så les videre også dersom du driver et ENK.

Støtten gis i form av et skattefradrag på inntil 20 prosent for kostnader knyttet til gjennomføring av FoU-aktiviteter i prosjekter som er godkjent.

NB! Du kan få godkjenning for inntil tre kalenderår. Du kan føre kostnader inn i regnskapet så lenge de tilhører samme inntektsår som det året du får godkjenning.

Det eneste kravet for å søke er for øvrig at bedriften har eget organisasjonsnummer (registrert i Brønnøysundregistrene, enten det er i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret), og at den er skattepliktig til Norge.

NB! Det er heller ikke noe krav om at bedriften betaler skatt. Dette kan være tilfelle for mange bedrifter i en etablerings- eller utviklingsfase. I slike tilfeller får bedriften støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Dette virker altså i utgangspunktet overkommelig også for mindre bedrifter.

Økte rammer for fradragsgrunnlaget i 2014

Fra og med regnskapsåret 2014 har fradragsgrunnlaget for egenutført FoU økt fra 5,5 millioner til 8 millioner kroner per inntektsår. Dette gjør at større prosjekter kan utløse mer støtte i form av skattefradrag.

Vær klar over at ulønnet arbeidsinnsats ikke gir grunnlag for fradrag, men du har muligheter for skattefradrag for eget arbeid hvis du er lønnsmottaker/ansatt i egen bedrift.

Les mer hos Forskningsrådet om hva du kan få fradrag til og hvor mye.

Slik behandles søknadene gjennom Skattefunn

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Skatteetaten samarbeider om Skattefunn, og har denne arbeidsdelingen:

  1. Innovasjon Norge åpner og kvalitetssjekker prosjektsøknaden.
  2. Forskningsrådet behandler og godkjenner eller avslå søknaden.
  3. Skatteetaten vurderer størrelse på skattefradraget (eventuelt utbetaling til bedrifter som ikke betaler skatt).

I 2013 var det registrert nesten 4000 Skattefunn-prosjekter i Norge. Før du søker, anbefaler Forskningsrådet at du tar denne minitesten:

  1. Skal din bedrift utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
  2. Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  3. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk forskning og/eller utvikling for å få til en god løsning?

Hvis svaret er ja1 og 3 eller 2 og 3, kan du søke Skattefunn.

Les mer om ordningen og sjekk når Forskningsrådet og Innovasjon Norge har infomøter om Skattefunn.

 

 

Mest populære