Snart frist for selvangivelsen

Mulig å søke om utsettelse av å levere selvangivelsenkaos i kvitteringene

31. mai er det frist for å levere selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende, men du har mulighet til å søke om utsettelse. Samme dato er det også frist for selskaper, men i denne artikkelen handler det om selvstendig næringsdrivende.

Du må aktivt sørge for at selvangivelsen leveres

De fleste lønnsmottakere kan være late og la være å levere selvangivelsen ved å benytte seg av leveringsfritaket. Da går det av seg selv (selv om det ikke er å anbefale). Slik er det ikke hvis du driver enkeltpersonforetak eller er selvstendig næringsdrivende uten ENK. Da må du aktivt sørge for at selvangivelsen blir levert. Hvis du gjør som majoriteten og leverer elektronisk, er fristen for 31. mai.

NB! Samme dato er det også frist for å søke om utsettelse av levering. Det er vanligvis ikke noe problem å få 14 dagers utsettelse.

Her kan du logge inn på Altinn og søke om utsettelse av levering av selvangivelse

Forhåndsutfylte opplysninger i selvangivelsen

Tidligere måtte de selvstendig næringsdrivende fylle inn alt selv, men nå er personlige opplysninger om lønnsinntekter, renter og så videre forhåndsutfylt også for de næringsdrivende. Men du må uansett selv opplyse om alt som har med din næringsvirksomhet å gjøre.

Dette må du levere sammen med selvangivelsen

De fleste må levere disse skjemaene i tillegg til selve selvangivelsen:

  • Næringsoppgave
  • Skjema for personinntekt

I tillegg kommer eventuelle avskrivningsskjema hvis du har noe skal avskrives over flere år, og bilskjema hvis du har tatt bilen inn i næringsregnskapet.

NB! Hvis du hadde næringsinntekt på inntil 50 000 kroner i 2013 kan du la være å levere næringsoppgave hvis du ikke er momspliktig.

Slik leverer du selvangivelsen

  1.  Logg inn på Altinn
  2. Finn selvangivelsen i «Min meldingsboks». Der ser du «Tilsendt selvangivelse for 2013»
  3. Klikk på skjemaet «Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2013» (RF-1030).
  4. Velg om du skal levere med eller uten næringsoppgave
  5. Fyll ut aktuelle skjemaer knyttet til din næringsvirksomhet.

 

 

 

Michelle Diebels-Larsen jobber som Content Marketing Manager med innhold i digitale kanaler. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Kontakt Michelle: