Følger din kommune smart by-strategien?

Smarte Byer

I går ble rapporten «IT i praksis – smarte byer og bærekraftige løsninger», presentert i Oslo Rådhus. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Rambøll, IKT-Norge og Visma, og tar utgangspunkt i en omfattende undersøkelse gjort blant norske kommuner.

Med oss denne dagen har vi blant annet statsminister Erna Solberg og Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

I løpet av de neste tre årene forventer 49 prosent av rådmennene i norske kommuner at de har etablert en smart by-strategi eller fått integrert smart by-arbeidet i kommuneplanen. Det er tydelig at smart by er et tema som inspirerer på tvers av kommunegrenser.

Et av områdene hvor kommunene satser betydelige ressurser er smart bruk av Velferdsteknologi. Eldrebølgen står rett foran oss, og det er viktig å finne effektive og gode verktøy for å både jobbe mer effektivt og samtidig øke kvaliteten på hjemmetjenesten.

Øystein Moan fra Visma holdt et innlegg om Smart Omsorg. Det finnes nå praktisk velferdsteknologi som gjør hverdagen betydelig bedre for hjemmetjenesten i landet. En kombinasjon av digital innbyggerdialog (Digihelse), elektroniske låser og mobile applikasjoner, gjør at hjemmetjenesten kan jobbe mye mer effektivt. Nå kan, for eksempel, brukere av hjemmetjenesten eller pårørende gi beskjed når de skal avlyse eller endre en avtale. Meldingen går rett til hjemmesykepleier på mobilen, og de slipper å gjøre bomturer. Bare i Bergen kommune regner de med å redusere over 200 bomturer i måneden.

Les mer om Bergen kommune og prosjektet Smart Omsorg.

Last ned rapporten om Smarte Byer