Gå til hovedsiden

SmartDok er integrasjonen for bygg- og anleggsbransjen

SmartDok er et datafangst-system for bygg- og anleggsbransjen som gir deg full oversikt over dine prosjekter. Løsningen er integrert med det nettbaserte ERP-systemet, Visma.net ERP.

SmartDok er en integrasjon i Visma.net ERP for bygg- og anleggsbransjen

SmartDok er laget i samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Løsningen er derfor tilpasset din hverdag, uansett om du skal godkjenne timer når du sitter i en gravemaskin eller på et kontor.

Fordelene med SmartDok timeregistrering for bygg- og anleggsbransjen

 • Med bruk av flernivå for godkjenning av timer får gruppeleder eller prosjektleder mulighet til å kontrollere prosjekttimer før det skal videre til administrasjon. Slik skapes flere kontrollpunkter, og feilføringer kan lukes vekk før det går videre til lønn og fakturering. 
 • Samtidig som du registrerer arbeidstimer på korrekt prosjekt, kan du også registrere maskintimer på spesifikk maskin med kun én registrering. Du får med andre ord full oversikt over timer både på person og maskin.
 • Du kan føre inn timer på korrekt prosjekt på mobilen og sende dem inn, selv om du befinner deg på et stillas på byggeplassen.

Hvordan virker SmartDok timeregistrering i Visma.net ERP?

Når du oppretter blant annet prosjekter, avdelinger, ansatte og øvrige ansvarsenheter i Visma.net ERP vil de overføres automatisk til SmartDok. Attesterte timer sendes automatisk til ERP-systemet og klargjøres for fakturering der. Godkjente timer kan også balanseføres for å rapportere på kostnader per prosjekt.

Bruk av integrasjonen krever at du har tilgang til følgende områder:

 • Payroll.
 • Employee.
 • Calendar.
 • Visma App store.

Hvorfor er det viktig med integrasjoner?

Bygg- og anleggsbransjen er i endring. En forutsetning for god likviditet, er bransjetilpassede systemer i bunn, som fjerner papirarbeid og manuelle rutiner.

På grunn av bygg- og anleggsbransjens spesifikke behov, er du avhengig av å vite om prosjektene løper i riktig retning så tidlig som mulig. Da trenger du gode og brukervennlige systemer som snakker sammen. En god integrasjon skal være brukervennlig og kostnadsbesparende. Den skal fungere sømløst, slik at du ikke engang tenker over at den er der.

Fordeler med en god integrasjon

 • Du unngår dobbeltarbeid.
 • God kvalitet på data, synkroniserte registre.
 • Ingen inntastede feil.
 • Oppdaterte data.
 • Tidlig innblikk gir mulighet for korrigering i prosjekter som løper feil.

Lurer du på hvordan du skal komme i gang med bærekraftsrapportering for bygg- og anlegg, og hva skal du rapportere på?

Åpenhetsloven kan være første steg i riktig retning

SmartDok og Payroll

Hvis du har lønnssystem i Payroll kan du føre dine timer via mobiltelefonen, som igjen danner et fakturagrunnlag i Payroll. Godkjente arbeidstimer synkroniseres til lønnssystemet, og godkjente fraværstimer synkroniseres til Calendar. Integrasjonen lar deg synkronisere ansatte, slik at alle som ligger i Payroll også ligger i SmartDok.

Fordelene med Payroll

 • Lønnssystemet er alltid oppdatert med gjeldende lover og regler.
 • Enkel registrering av reiseregninger på app.
 • Fullstendig oversikt over blant annet ansattes lønn, fravær og ferie.
 • Lønnsslipp, reiseregninger og utlegg enkelt tilgjengelig.
 • Alle ansatte i bedriften har tilgangene de trenger.

Kilder: Norskbyggebransje.no, SmartDok

Mest populære