Slutt på billige lån fra aksjeselskap til aksjonærer

Skattemyndighetene strammer inn på praksisen med lav rente på penger som lånes ut fra aksjeselskap til aksjonærer.
Fra 2015 må du betale markedsrente på penger du låner fra selskaper der du er aksjonær.

Snart må også aksjonærer betale markedsrente

Fra 2015 må du betale markedsrente på penger du låner fra selskaper der du er aksjonær.

I en prinsipputtalelse om rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær skriver Skattedirektoratet at det «skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.»

I enda klarere tekst betyr dette at vilkårene på lån fra selskapet til deg som aksjonær skal være på samme nivå som på lån du tar opp i ordinær bank.

Redd for tilpasninger

I tillegg til armlengdeprinsippet trekker Skattedirektoratet fram risikoen for at aksjonærer låner penger rimelig fra selskapet og setter pengene på konto til høyere rente, eller investerer med mer gunstig finansiering enn de ville fått fra en ordinær bank.

Om normrenten

Per i dag fungerer det slik at du kan betale rente tilsvarende normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold.

Finansdepartementet fastsetter normrenten inntil seks ganger i året. I skrivende stund ligger den på 2,75 prosent (fastsatt fram til utgangen av august 2014).

De nye reglene gjelder fra 2015

Skattedirektoratet opplyser at det for inntektsår til og med 2014 ikke vil bli beregnet skattepliktig fordel ved slike lån hvis normrente er avtalt. Hvis du har avtalt lavere rente enn normrenten, vil du bli beskattet for differansen mellom din rente og normrenten.

Fra og med 2015 får de nye reglene full effekt, og da hjelper det ikke om låneavtalen er inngått tidligere.

Ifølge direktoratet blir det ingen endring når det gjelder lån til ansatte som omfattes av de særlige reglene om rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold. Til ansatte kan selskapet altså fortsatt låne ut penger til ekstra lav rente. Det blir straks mer komplisert hvis du er både ansatt og aksjonær. Uttalelsen fra Skattedirektoratet sier ikke noe om slike lån.

NB! I enkeltpersonforetak kan du flytte penger fram og tilbake som du vil. Du må uansett skatte fullt ut av overskuddet i ENK-et.

 

 

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!