Gå til hovedsiden

Slik retter du opp feil med elektroniske skattekort

Innføringen av elektroniske skattekort fra 2014 har ikke gått helt smertefritt. Feil i forbindelse med arbeidstakernes status i lønnsprogrammer går igjen.

Skatteetaten skriver i Skatteinfo at erfaringene med elektronisk skattekort alt i alt er gode.

Etaten ser imidlertid at det har oppstått en del feil i forbindelse med arbeidstakers status i lønnsprogrammer. De oppfordrer derfor arbeidsgivere til å rydde opp i sine personaldata.

 

Må gjøres passiv

Arbeidstakere som ikke lengere er ansatt, må settes til passiv i lønnssystemene, understreker Skatteetaten. Dermed kan ikke det elektroniske skattekortet hentes av feil arbeidsgiver.

NB! Hvis det utbetales feriepenger året etter at arbeidsforholdet er avsluttet, må du passe på at disse arbeidstakerne står som aktive også det følgende året.

 

Feil skattetrekk

Hvis du ikke rydder opp i disse mulige feilkildene, kan skattetrekket bli feil.

Det er også slik at systemet automatisk henter inn skattekort til alle på listen når du bestiller skattekortopplysninger. Hvis listen ikke er oppdatert hentes det også inn skattekort som du som arbeidsgiver ikke har lov å hente inn.

 

Ungdommer med frikort

For ungdommer med frikort vil konsekvensen bli at hele frikortbeløpet går til fjorårets arbeidsgiver (der arbeidstaker feilaktig står som aktiv).

NB! Hvis du er ny arbeidsgiver for ungdommen i år, vil du ikke få hentet ut frikortet. Eller det vil stå 0 kroner i beløp på det.

Det gir lite igjen for ungdommen, fordi du da må trekke 50 prosent i skatt. Han eller hun vil også få en stor jobb med å fordele rett fribeløp til riktig arbeidsgiver. I tillegg må ungdommen be om å få tilbake det skattebeløpet som er trukket av den nye arbeidsgiveren.

Det blir altså en kjedereaksjon og mye ekstraarbeid her, hvis ikke alle sørger for å ha sine lister oppdatert.

 

Via lønnssystem eller manuelt

Lønnssystemer er integrert opp mot ordningen med elektroniske skattekort. Løsningen fungerer slik at du mottar skattekortene neste virkedag. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du bestille skattekort for dine ansatte manuelt hos Skatteetaten.

 

 

Mest populære