Dårlig likviditet? Slik kan din bedrift få mer penger på bok

Hvor mye hemmer manglende likviditet din bedrift?
I 2014 opplevde 51 prosent av alle norske bedrifter likviditetsproblemer som følge av sene innbetalinger fra sine kunder. Det var en oppgang på fem prosentpoeng fra året før. Med utviklingen vi nå ser i norsk økonomi, er sannsynligheten stor for at dette er en trend som vil forsterkes i tiden som kommer.

Hvilke grep kan din bedrift ta for å styrke likviditeten?

Krevende innfordringsarbeid
Med lite penger på bok er det vanskelig å drive forretninger. Det er også risikofylt. I norske bedrifter er manglende likviditet i dag en vanligere årsak til konkurs enn manglende lønnsomhet. Med lave oljepriser og lav temperatur i økonomien, må næringslivet nå i tillegg forberede seg på lavere betalingsevne ute hos kundene.

Samtidig opplever mange at innfordringsarbeidet er krevende. I en travel jobbhverdag kan det være vanskelig å få prioritert effektiv oppfølging av ubetalte fakturaer. Noen vil nok også være nølende med å sette ut hele prosessen til et eksternt byrå, og dermed overlate mye av kontrollen og kundekontakten til andre.

Manglende likviditet er i dag en vanligere årsak til konkurs enn manglende lønnsomhet.

Kortere kredittid og færre tap på kundefordringer
Det som er sikkert, er at det lønner seg med faste rutiner og gode systemer. Både for å sikre at betalingene kommer inn – og at de kommer inn til tiden. Da Finanstilsynet sist rapporterte på misligholdte forpliktelser, lå det hele 4,3 millioner saker hos norske inkassobyråer, til en total verdi på 70 milliarder kr.

Som tabellen under viser, er det også mye å hente på å stimulere til raskere innbetalinger.

Likviditet

Kilde: European Payment Index 2014

 

 

 

 

 

Ved å redusere sin gjennomsnittlige kredittid med f.eks. 3 dager, vil en norsk bedrift kunne høste betydelige likviditetsgevinster. Et selskap med en omsetning på 10 millioner, vil til enhver tid ha nærmere 125 000 kr mer på bok. For et selskap med en omsetning på 100 millioner, blir tilsvarende tall drøye 820 000 kr. På toppen av det viser statistikken at profesjonell og rask oppfølging av utestående reduserer de totale tapene på kundefordringer.

Prøv kredittkalkulator og se hvor mye du kan forbedre likviditeten i din bedrift

Vil du ha flere råd?
Visma Collectors hjelper bedrifter med å redusere tap på kundefordringer. Våre tjenester inkluderer fakturaproduksjon og utsendelse, betalingsoppfølging, rettslig inkasso, overvåking og rådgivning. Kort sagt så dekker vi hele innfordringsprosessen, og du velger selv hvor mye du vil sette bort til oss.

Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt på 815 66 360.

 

0