HR som forretningsdriver – Slik gjør du gode ansettelser

Som konsulentselskap er det å levere bedre enn forventet – enkelt, innovativt og lærerikt, nøkkelen til vår suksess. Ettersom det er menneskene i organisasjonen vår vi lever av er det avgjørende at vi ansetter de rette menneskene. De som kan begeistre kundene. Hvilke egenskaper og evner vi ser etter når vi rekrutterer varierer fra stilling til stilling. Vi opplever likevel at de utvelgelseskriteriene evidensbasert forskning anbefaler, samstemmer med vår erfaring.

Kan evner og egenskaper forutsi ytelse?

I forskningen, finner vi støtte for følgende:

Evner

Flere studier viser at evner er en god indikasjon på prestasjon. Hvordan kan vi i en rekrutteringssituasjon måle evner?

Akademisk resultat

I Visma Consulting legger vi stor vekt på akademiske resultater. Evnetestene kan si noe om intelligens og evnen til å lære. De kan også si noe om evnen til å stå på uavhengig av motivasjon. Er det stor variasjon i resultatene øker sjansen for at kandidaten er motivasjonsstyrt. Ansetter vi slike medarbeidere bør vi være sikre på at vi til enhver tid har oppgaver de vil trives med. I Visma Consulting jobber vi med IT. Hos oss kan en som har 2 i fransk og nynorsk, men alltid har briljert i IT-relaterte fag, godt være en god kandidat. Er karakterene like gode over hele fjøla kan vi anta at kandidaten står på uavhengig av motivasjon. Kun gode karakterer er likevel ikke nok for oss.

Evnetester

I 1998 publiserte Frank Schmidt and John Hunter en meta-analyse basert på 85 års forskning på hvor bra ulike vurderingsmetoder som benyttes ved rekruttering predikerer ytelse. Strukturert, ustrukturert intervju, testing av ferdigheter, evner etc.

Studiet viser at den beste predikator på ytelse er å gi en kandidaten en konkret oppgave, så skreddersydd og reell som mulig. I en slik test skal kandidaten utføre en arbeidsoppgave. Sjansen for å ansette den rette øker med 29% ved hjelp av slik test. I Visma Consulting bruker vi alltid slike tester, enten gjennom et kompetanseintervju med konkrete oppgaver eller med en oppgave kandidaten får tilsendt på forhånd for å presentere på intervjuet.

Vi tester også kognitive evner. Samme studie viser nemlig at det å måle generelle kognitive evner gjennom test med svar som enten er rette eller gale er nest beste predikator på ytelse og forklarer hele 26% av forskjellen. Denne type undersøkelse måler evne til å lære. Kombinasjonen av evnen til å lære og rå intelligens vil øke sjansen for suksess i jobb.

Vi har flere spennende stillinger og ledig plass på laget! Ta en titt på hvilke muligheter som finnes hos oss.

Det kan selvsagt diskuteres hvordan man best måler evner og hvilke evner det er viktig å måle. Emosjonell intelligens (EQ)?  I et samfunn hvor kommunikasjon synes mer sentralt enn noen gang? Tradisjonell intelligens (IQ)? Eller helt andre evner?

I Visma Consulting vil vi uansett alltid be om eksempel på situasjoner hvor du har utmerket deg. Er du verdensmester i Judo er det ikke direkte relatert til jobben hos oss, men det vitner om konkurranseinstinkt, treningsvilje og utholdenhet. Og det kan vi ha nytte av.

Følelser

Forskning viser at personlighet spiller en sentral rolle for hvordan følelser påvirker persepsjonen. Optimister vil innta en mer positiv livsanskuelse og fokusere mer på løsning enn pessimister, som fokuserer mer på problemfylte sider ved livet. Umiddelbart kan dette gjøre det fristende å fylle selskapet med optimister. Samtidig kan de sammen bli overoptimistiske. Har man levert Norges største prosjekt gjennom tiår har man erfart nytten av også å ha med konsulenter med et mer kritisk blikk. En personlighetstest kan ikke predikere ytelse, men den kan predikere mønstre av adferd. Personlighetstester brukt med fornuft, som et samtaleverktøy hvor kandidater gjennom samtalen gir eksempler som bekrefter score, vil gjøre at du lettere kan vurdere om kandidaten er rett. Men du må selv vite om det er en optimist eller pessimist du trenger nå.

Handbook of positive psycology (C.R Snyder og Shane J. Lopez) https://www.amazon.com/Handbook-Positive-Psychology-C-Snyder/dp/0195135334

Det gode arbeidsmiljø (Ståle Einarsen og Anders Skogstad) https://www.akademika.no/det-gode-arbeidsmiljoe/einarsen-staale/skogstad-anders/9788245009804?gclid=COqS4pbS_8UCFWrqcgodljcAaQ

Personlige egenskaper

Indre motivasjon

To hovedretninger innenfor strategisk HRM, kontrollorientert og forpliktelsesbasert HR, har ulike synspunkt på hva som driver medarbeidere. Mens man i kontrollorientert HR mener medarbeidere må motiveres gjennom ytre motivasjonsfaktorer som lønn, bonus, frynsegoder eller forfremmelser, er grunntroen i forpliktelsesbasert HR at medarbeidere liker å gjøre en god jobb (indre motivasjon) og at belønningen er indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening knyttet til oppgavene vi utfører. Vi finner forskningsresultater også fra nyere norske studier, som viser høy grad av samsvar mellom indre motivasjon og arbeidsprestasjon. I Visma Consulting ansetter vi aldri uten å være overbevist, gjennom eksempler, på at kandidaten vi har foran oss er drevet av indre motivasjon: Når gjorde du siste noe som virkelig krevet noe av deg, uten at det var drevet av ønske om ytre belønning?

 

Pasjon

“Find your true love and do what you love to do”, sa Steve Jobs.

Som konsulentselskap skal Visma Consulting være innovative. Vi opplever at indre motivasjon og pasjon går hånd i hånd. Et typisk spørsmål på våre intervjuer kan være: Hvordan kommer din lidenskap for Java utvikling til uttrykk? Hvordan holder du deg oppdatert på det nyeste? Hvordan bidrar du selv, gjennom blogging eller deltakelse i andre fora? Har du eksempler på at du har utviklet noe, bare for din egen fornøyelse?

Samvittighetsfullhet

Dette er dimensjonen som måler graden av tålmodighet og motivasjon i målrettet arbeid. Personer som scorer høyt på dette er gjennomgående organiserte, selvdisiplinerte og hardtarbeidende. De har også gjennomgående større effekt av kompetanseutviklingstiltak. Denne dimensjonen er en meget god predikator for jobbytelse.

Har du kontroll på overnevnte faktorer gjelder det bare å strukturere rekrutteringsprosessen slik at du får gode treff. Strukturert intervju, case, referansesjekk.

Ønsker du å bli en del av vårt team? Ta en titt på våre ledige stillinger!

Bente er eier av Persona Grata (rekruttering og rådgivning), og foreleser på Høyskolen i Buskerud og Vestfold i Strategisk HRM, Hun er tidligere personalsjef i Storebrand, – HR manager i Aspiro og salgsdirektør i Hanzaware. Fungerende HR manager i Visma Consulting.
Connect with Bente: