Slik får du kontroll på kunder som abonnerer på dine tjenester

Majoriteten av norske bedrifter med abonnementsbaserte forretningsmodeller jobber i utdaterte IT-løsninger. Som en konsekvens jobber de ansatte ineffektivt og vekstkurven svekkes.

Ikke gå i regnearkfella

Tenk deg å jobbe i et regneark der du har hundrevis av abonnementskontrakter. Så finner du et problem. Du finner ut at du har glemt å fakturere for en kontrakt på 75.000, noe som tilsvarer mer enn tre forfalte måneder med fakturering. Dette må selvsagt fikses, men før du kan justere tallene og KPI`ene, må du rekonstruere det som faktisk skjedde.

Mange virksomheter med kunder på abonnement benytter i dag regneark for å spore abonnementskontrakter og utsatt/inntektsført inntekt. Generelt er regneark et flott verktøy for å kverne tall. De er billige, og nesten alle ansatte i en organisasjon har et regnearkprogram installert på datamaskinen. Så hva kan gå galt?

En rekke problemer relatert til regneark gjør det vanskelig å kunne stole på tallene som hentes ut. Enda verre er det når dårlige beslutninger tas med utgangspunkt i ukorrekte data.

Regneark byr på flere problemer:

 • Ingen revisjonsstier
 • Kraftig avhengighet av formler
 • Kan ikke alltid stole på dataen

Utfordringer en bedrift med kunder på abonnent vil oppleve ved å benytte regneark:

 • Feilbehandling av bedriftens fakturaer kan føre til inntektslekkasjer.
 • Håndtering av masseabonnementer kan føre til avvik i pris eller vilkår.
 • Å fakturere med utgangspunkt i avanserte prismodeller basert på fastpris, bruk og mengde kan bli vanskelig.
 • Regneark gir en begrenset oversikt som et verktøy i en rapporteringsprosess.
 • Manglende datautveksling mellom systemfunksjonalitet som kundekontaktsoversikt, faktureringsoversikt og innbetalingsoversikt.

Les også: Hva vil det si å ha
abonnement som forretningsmodell?

Riktige IT-verktøy avgjørende for å lykkes

Grunnmuren i å lykkes med en abonnementsbasert forretningsmodell er å inneha fleksible IT-verktøy som støtter opp under bedriftens praksis.

I jakten på programvare som støtter opp under bedriftens forretningsmodell er det viktig å sjekke at løsningen tilbyr følgende funksjonalitet:

Fakturering:

 • Automatiserte faktureringsprosesser
 • Potensiale for håndtering av store fakturavolumer
 • Støtte for utsendelse av elektronisk faktura til B2B og B2C

Kontraktshåndtering:

 • Støtte for ulike prismodeller basert på fastpris, bruk og mengde
 • God innsiktsfunksjonalitet i pågående faktureringsprosesser
 • Sporing av endringer og justeringer i kontraktene som tillater nøyaktige rapporteringsmuligheter

Periodisering: 

 • Fleksible periodiseringsmodeller
 • Oversikt over periodiserte inntekter
 • Systemfunksjonalitet basert på gjeldende regnskapsføringsreglement

Integrasjoner:

 • Full støtte for kontraktsopprettelse, signering og optimalisering av kundekontrakter
 • Støtte for oppdatering av priser i henhold til konsumentens forbruk

Abonnementsgamet det mest lønnsomme

Flere og flere virksomheter tilbyr sine kunder løsninger for abonnementsbetaling på bedriftens tjenester. Kjennetegnet? Abonnementsmodellen gir bedriftene et betydelig konkurransefortrinn og en bratt fortjenestekurve.

Undersøker din virksomhet mulighetene rundt å kunne tilby tjenester på abonnement?

Delta på gratis webinar og seminar

0