Gå til hovedsiden

Slik blir skatten på elbil i enkeltpersonforetak

Vi går her ut fra innehaverens elbil brukes både privat og i næringssammenheng. Da gjelder – litt forenklet – den såkalte 6 000 km-regelen: a)    Brukes bilen årlig mindre enn 6 000 km i næringen, forblir den innehaverens privatbil. b)    Brukes bilen årlig mer enn 6 000 km i næringen, skal den tas inn i […]

Vi går her ut fra innehaverens elbil brukes både privat og i næringssammenheng.

Da gjelder – litt forenklet – den såkalte 6 000 km-regelen:
a)    Brukes bilen årlig mindre enn 6 000 km i næringen, forblir den innehaverens privatbil.

b)    Brukes bilen årlig mer enn 6 000 km i næringen, skal den tas inn i regnskapet som driftsmiddel.


A) Privatbil

For næringsdrivende som bruker egen privatbil til kjøring for virksomheten (normalt under 6 000 km årlig), er fradragssatsen per km kr 3,90 i 2012.

Dette fradraget føres som en kostnad i næringsoppgaven.

Eksempel: 5 000 km à kr 3,90 gir et fradrag på 19 500 kroner i virksomhetens regnskap. Dette beløpet reduserer virksomhetens overskudd og dermed også innehaverens skatt.

Ingen direkte bilkostnader dekkes her av foretaket. Privatbilens verdi går inn som formue i innehaverens selvangivelse.

Tips! Kjøring i næringen med privatbil skal kunne dokumenteres hvis det blir spørsmål. Før kjørebok!


B) Driftsmiddel (yrkesbil/næringsbil)
Fradragsføres årlig bruk av elbilen jevnlig på mer 6 000 km årlig, skal den tas inn i virksomhetens regnskap som driftsmiddel.

Den kjøpes altså av foretaket, som fører kjøpesummen i balansen og som også trekker fra årlig saldoavskrivning på opptil 20 prosent av bokført saldo. Også saldoavskrivningen reduserer virksomhetens overskudd og dermed også innehaverens skatt.

Alle kostnader ved bilholdet går her til fradrag i virksomheten. Dette betyr at innehaveren har en gratis bil til disposisjon, noe som medfører en fordelsbeskatning på linje med firmabil (fri bil stilt til ansattes disposisjon av arbeidsgiver).

Den skattepliktige fordelen settes ordinært til en viss verdi av bilens listepris som ny: 30 prosent opp til en grense som fastsettes årlig, 20 prosent av det overskytende. I 2012 går grensen ved 270 600 kroner.

For elbiler blir den skattepliktige fordelen merkbart lavere: Kun 50 prosent av elbilens listepris som ny skal være grunnlag for beregning av innehaverens fordel.

Det fjerde hele kalenderåret etter bilens registrering reduseres grunnlaget for beskatning (listeprisen) til 75 prosent.

For elbiler reduseres fra og med det fjerde kalenderåret grunnlaget for beregning av innehaverens beskatning (listeprisen) dermed til 37,5 prosent.

En egen begrensningsregel sier dessuten at skattepliktig fordel for fri bruk av yrkesbil/næringsbil ikke skal overstige 75 prosent av samlede, beregnede bilholdskostnader (inklusiv et beregnet verditap).

For yrkesbil/næringsbil går kostnadene ved bilholdet inn i regnskapet og reduserer som nevnt innehaverens skatt. Dette oppveies av den skattepliktige fordelen som ilegges innehaveren som disponerer bilen privat.

Merk! Det beregnes ikke noen fordel av kjøring hjem/arbeid med yrkesbil/næringsbil.

Kilde: Billigste bilhold i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære