Slik blir den teknologiske fremtiden

Bedriftene vil få helt nye sikkerhetsutfordringer, grensene mellom jobb og fritid viskes ut og PC’en er langt ifra så dødsdømt som mange vil ha det til. Les hva fremtidsforsker Eirik Newth sier om tech-fremtiden.

Eirik Newth er fremtidsforsker, astrofysiker og forfatter. Du har kanskje sett ham i media, lest bøkene hans, hørt ham på radio og/eller sett ham i “Skal vi danse”. På Vismas nettskykonferanse Visma Summit 2012 kommer han til å snakke om den teknologiske fremtiden, og skisserer det han mener blir de viktigste trendene frem mot 2025.
– Noen av trendene er åpenbare: det blir mer mobil og mer brett, selv om PCen langt fra er så dødsdømt som mange vil ha det til. Også blir det mer nettsky og større bruk av sosiale medier, sier Eirik.
Andre trender setter han mer spørsmålstegn ved.
– Vil dagens trend med forbrukerorientet IT-utvikling (Consumerization of IT) fortsette, eller vil arbeidslivets behov bli viktigere og styre utviklingen av f.eks. nettbrett? Det er også usikkert om bruken av sosiale medier blir fokusert på én aktør, som idag, eller om vi isteden får en generell standard som gjør bruken av slike medier mer akseptabel i jobbsammenheng.

Hva kan du gjøre for å lykkes?
Den mye omtalte BYOD (Bring Your Own Device)-trenden er allerede økende i norske bedrifter. Den går ut på at ansatte kan jobbe fra sine egne enheter, noe som gir fleksibilitet og mobilitet. Eirik mener denne trenden vil øke.
– Bedrifter må belage seg på et stadig større mangfold av nettoppkoblede dingser som de ansatte er vant til å jobbe med. Vi får en enda større utvisking av grensene mellom jobb og fritid, noe som blant annet gir bedriftene helt nye sikkerhetsutfordringer. Om 13 år vil vi fremdeles snakke om telependling som en stor mulighet, uten at vi er så mye nærmere telependlingssamfunnet, mener Eirik Newth
Hva er viktig at bedrifter tenker på for å lykkes fremover?
– For å lykkes med å ta i bruk ny teknologi i årene fremover må bedrifter må gå den vanskelige balansegangen mellom å bli blendet av mulighetene som ligger i det nye, eller å havne i bakevja. Man må for eksempel holde øye med trender som sosiale medier og nettbrett, men samtidig være forsiktig med å satse for tungt på forbrukerorientert teknologi som hele tiden forandres, og som kan være borte om fem år.
På Visma Summit 2012 vil han gi deg et dypere dykk inn i fremtiden, slik at du kan forberede deg på det som kommer. Eirik Newth tror publikum vil bli optimistisk i sitt forhold til fremtiden etter å ha hørt ham snakke.
– Jeg tror de vil sitte igjen med et optimistisk bilde av et felt med fantastiske muligheter, men også ettertanke med utgangspunkt i noen av de betydelige problemene som den nye teknologien bringer med seg.

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: