Skip to main content

De viktigste grunnene til å velge skybasert

Hva er egentlig de konkrete ulempene med å fortsette med lokalinstallert programvare, og hvilke gevinster følger av å jobbe i skyen?

Skybasert eller lokalinstallert?
Skybasert eller lokalinstallert?

4 ulemper med lokalinstallert programvare

En lokalinstallert programvare, eller «on premise» om du vil, betyr at systemet er installert lokalt i en server. Driften av systemet ligger da hos driftsleverandøren, som må komme og gjøre oppgraderinger.

 1. Oppgradering er bedriftens eget ansvar, og det er ikke mulig å jobbe mens oppgradering pågår. Selv om oppgraderings-prosessen ofte blir outsourcet, er det likevel bedriftens ansvar å gjennomføre.
 2. Tidsbruken og kostnadene på oppgraderinger, gjør at mange blir sittende lenge på gamle og utdaterte versjoner.
 3. Siden oppgraderingene ikke skjer like ofte som i skyløsninger, tar det vesentlig lengre tid å få rettet opp i feil, få tilgang til ny funksjonalitet eller justert systemet i henhold til gjeldende lover.
 4. Først og fremst er det bedriften som har ansvaret for det meste av det som har med sikkerhet å gjøre. Det er et krevende område å være god på, spesielt når det sjelden er en del av bedriftens kjernevirksomhet.

Les guiden: 10 grunner til å velge et ERP-system i skyen

6 fordeler med skybasert programvare

En skybasert programvare er et system du kan logge deg på i nettleseren. Ingenting er lagret lokalt, men i skyen – det vil si tilgjengelig så lenge du har internett. Du har ingen servere eller kabler å koble deg opp mot, og alle brukerne jobber i samme, oppdaterte versjon.

 1. Alle oppdateringer blir gjort av leverandøren din – helt uten at du trenger å gjøre noe. Du slipper å booke og betale for konsulentjobb, og er alltid på siste versjon.
 2. Det er svært sjeldent det er nedetid på grunn av oppgraderinger, hvilket betyr at du kan jobbe i systemet som vanlig.
 3. Oppgraderinger på skybasert programvare skjer som regel daglig. Det betyr at eventuelt bugs fjernes raskt, og forbedringene kommer fortløpende.
 4. Mange skyløsninger har dessuten varslinger inne i systemet. Det gjør at leverandøren enkelt kan gi informasjon om nye oppgraderinger og funksjoner. Mange leverandører lager også guider som hjelper brukeren med endringene.
 5. I skyløsninger er både programvaren, videreutvikling, feilretting, oppgradering, drift, backup, sikkerhet, teknisk support og dokumentasjon inkludert i en pakke, til en fast pris, fra én leverandør. 
 6. Flere leverandører av skytjenester ivaretar også sikkerheten din på en bedre måte enn du klarer selv. For Visma sin del handler det blant annet om at vi har store team som kun jobber med å avdekke sårbarheter. IT-leverandører skal strenge retningslinjer, ha systemer som fanger opp avvik og utføre jevnlige sikkerhets- og programvareoppdateringer. Sist, men ikke minst, så skal it-leverandøren hjelper kundene med å ta gode sikkerhetsmessige valg.

Eksempel: Ny mva-rapportering direkte inn i ERP-systemet

Slik oppdaterte vi for ny mva-rapportering i økonomisystemet Visma.net ERP: Høsten 2021 kom det et lovkrav om ny innrapportering av mva. Det betyr endring for alle kunder i Norge som er mva-pliktige. 

Ny MVA-melding
Skybasert eller lokalinstallert?

Fordelen med vår skyløsning Visma.net ERP er at vi kontinuerlig gjør forbedringer i løsningen slik at vi møter nye norske krav. Det betyr at nye versjoner blir publisert av oss som leverandør. Kundene våre trenger ikke å gjøre noe annet enn å sette seg inn i ny funksjonalitet og hva det betyr for dem. 

Underveis holder vi alle de som bruker systemet oppdatert: 

 • De får beskjed om nye endringer og informasjon de kan lese seg opp på
 • De blir invitert til webinarer for å lære mer om mva-oppdateringen betyr
 • De får påminnelser om det som må gjøres manuelt i forbindelse med endringen

Les guiden: 10 grunner til å velge et ERP-system i skyen

Most popular