Endelig et skybasert økonomisystem for større bedrifter

Nå kan også større selskaper, med komplekse behov, flytte sitt ERP-system opp i skyen, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma. Og det uten å gå på kompromiss med funksjonalitet, stabilitet og ytelse. Moan er klar på at norsk næringsliv i dag står overfor en digitaliseringsbølge de færreste ser rekkevidden av. Den må møtes med initiativ og omstillingsvilje. På ERP-feltet ligger nå alle muligheter åpne, også for de større selskapene.

Lav terskel, stort skritt

– Terskelen for å bytte ERP-system har aldri vært lavere. Med skybaserte ERP-systemer kreves ingen store investeringer ved oppstart. De løpende abonnementsutgiftene er langt mer forutsigbare enn prismodellene de aller fleste bedrifter er vant med i dag. Oppgraderinger kommer av seg selv, uten kost, og driftsmiljøet håndteres av leverandøren, sier Moan.

Ikke desto mindre representerer overgangen til ERP i skyen en stor omveltning. Moan legger ikke skjul på at innkjøring av et nytt skybasert ERP-system er utfordrende for enhver bedrift. Ikke bare på det rent tekniske. Men vel så mye i arbeidsmetodikk, organisering og mentalitet.

– En vellykket implementering av et nytt skybasert ERP-system må gå hånd i hånd med endringer i interne rutiner, prosesser og tenkesett. Når du tar i bruk en topp moderne drill, kan du ikke bruke den som om den var en manuell skrutrekker. Skrittet opp i skyen må tas helhjertet, ikke halvhjertet.

ERP som motor for digitalisering

For noen bedrifter vil ERP i skyen inngå som et viktig ledd i en gjennomgripende digitaliseringsprosess, som omfatter hele organisasjonen. For andre kan overgangen i praksis fungere som et springbrett for en bred og dyptgripende digital transformasjon. Fellesnevneren er uansett at skybasert ERP er en kraftfull driver for effektivisering og digitalisering.

– Vi går inn i en tid der omstillingstakten skyter fart. Bedrifter med lavt endringstempo og lav innovasjonsgrad blir raskt hengende etter. Implementering av IT-teknologi som understøtter smarte forretningsmodeller er avgjørende for å unngå å havne i bakleksa. Og for det store flertallet av bedrifter ligger kjernen i en effektiv systemarkitektur i ERP-systemet, sier Moan.

Snur opp ned på gamle vaner

Visma.net er navnet på Vismas skybaserte systemportefølje rettet mot større bedrifter i det nordiske markedet. Det er ikke primært designet for å understøtte tradisjonelle arbeids- og tankemønstre. Tvert imot har Visma bygget sine skybaserte systemer for å legge til rette for en ny digital hverdag ute hos kundene, ifølge Moan.

I skyen har brukerne ubegrenset fleksibilitet og mobilitet. Kjerneprosesser innen regnskap, logistikk og lønn automatiseres og regelstyres. Automatisk hendelsesrapportering med påfølgende avvikshåndtering erstatter manuelle rutiner. Stadig flere oppgaver håndteres på mobilen. Og kontinuerlige oppdateringer fra systemleverandør sørger for forbedringer i programvaren fra en uke til den neste – uten at kunden behøver å løfte en finger.

– I Visma har vi investert over 500.000 kodingstimer i Visma.net. Et team på 120 personer jobber hver dag med å videreutvikle porteføljen. 8.000 timer hver måned. Det prioriterer vi fordi vi vet at kundene forventer – og fortjener – systemer som er i løpende utvikling. Som fungerer 24/7. Som har ny funksjonalitet rundt hver sving. Som selvsagt til enhver tid er oppdatert i henhold til statlige krav. Og hvor feilretting gjennomføres kontinuerlig.

Hvor stor er din bedrifts «tekniske gjeld»?

Det rette tidspunktet for å melde overgang til et ERP-system i skyen vil variere fra virksomhet til virksomhet. Men det er ingen tvil om at det straffer seg å sitte fast i systemer som forlengst har passert foreldelsesfristen. Moan mener «teknisk gjeld» er et begrep enhver forutseende bedriftsleder i dag må legge seg på minne først som sist.

– Teknisk gjeld beskriver avstanden mellom ideell og reell teknisk modenhet i din bedrift. I en verden hvor rett bruk av IT-teknologi veier stadig tyngre for lønnsomheten i alle bedrifter, er dette et hensyn som får økt relevans for hver dag som går. Det er bedrifter som omstiller seg, som evner å forvalte og minimere sin tekniske gjeld på en god måte, som vil lykkes i fremtiden.

Vil du vite mer om Visma.net? Meld deg på gratis webinar!

 

About

Hei, jeg jobber med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma. På bloggen skriver jeg om effektivisering og smarte løsninger for næringslivet i Norge.
Connect with Henrik: