Gå til hovedsiden

Skattetrekk i feriepengene

I henhold til ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene normalt deles tilsvarende og utbetales i tilknytning til den enkelte ferieperiode. Les om reglene for skattetrekk i feriepengene og utbetaling av feriepenger.

Skattetrekk i feriepengene
Skattetrekk i feriepengene

Utbetaling av feriepenger

I henhold til ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene normalt deles tilsvarende og utbetales i tilknytning til den enkelte ferieperiode. Etter loven kan imidlertid arbeidstaker kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien begynner.

Last ned stor guide om ferie og feriepenger

Regler for trekkfritak

Feriepengene er skattepliktige det året de utbetales, men i henhold til skattebetalingsreglene skal det ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales i ferieåret. Feriepengene er med andre ord trekkfrie (men ikke skattefrie).

Skatten på feriepengene trekkes ved at skattetrekket de øvrige månedene er økt noe. Betales alle feriepengene i juni trekkes det med andre ord ikke skatt i feriepengene.

Naturalytelser

Spørsmål mange stiller seg i juni, er hvordan man skal håndtere andre ytelser som også lønnsberegnes i juni, slik som firmabil, fri telefon, fordel av rimelige lån, osv. Er det mulig å gi trekkfritak i disse ytelsene også? For arbeidstakere som har fult opptjeningsår er det gitt adgang til at det også gis trekkfritak i slike løpende naturalytelser. Har ikke arbeidstaker full opptjening er det kun trekkfritak i feriepengene, ikke i naturalytelsene.

Hva er trekkpliktig?

Variable tillegg

Variable tillegg, som f.eks. overtidsgodtgjørelse, er trekkpliktig i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Feriepenger i senioruken

Feriepenger for den ekstra ferieuken til ansatte som har fylt 60 år er trekkpliktige.

Les også: Senioruken – Dette må du vite om ferie etter fylte 60 år

Feriepenger i opptjeningsåret

Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret (sluttoppgjør) skal det trekkes skatt av.

Feriepenger og frikort

Feriepenger til ansatte med frikort omfattes av fribeløpet på samme måte som lønn. Det skal beregnes skatt også av feriepengene når frikortbeløpet er brukt opp.

Utenlandske ansatte

For utenlandske ansatte som har kildeskattekort skal det trekkes skatt av alle skattepliktige ytelser. Det er derfor ikke trekkfritak ved utbetaling av feriepenger til denne gruppen ansatte.

Hva sier loven?

Skattebetalingsforskriften sier: § 5-6-1 Feriepenger og lønn i ferien som det skal foretas forskuddstrekk i. § 5-7-1 Ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i. Feriepenger og lønn i ferien.

Rapportering i a-meldingen

Ønsker du å vite mer om rapportering av feriepenger og lønn i feriemåneden? Finn ut mer i artikkelen Rapportering av feriepenger – er du oppdatert?.

Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Jobber du med lønn og HR og vil lære mer om utfordringer rundt ferie og feriepenger? I denne guiden får du en fullstendig oversikt over reglene, hvordan du beregner feriepenger og hvilke rettigheter som gjelder.

Last ned guiden om ferie og feriepenger her

Mest populære