Reiseregning

Skattetrekk i feriepengene

Utbetaling av feriepenger:

I henhold til ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene normalt deles tilsvarende og utbetales i tilknytning til den enkelte ferieperiode. Etter loven kan imidlertid arbeidstaker kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien begynner.

Likevel er det nok slik at de aller fleste norske arbeidsgivere utbetaler hele feriepengebeløpet en gang i året, vanligvis i juni, men hvordan påvirker dette skatten i denne måneden?

Trekkfritak

Feriepengene er skattepliktige det året de utbetales, men i henhold til skattebetalingsreglene skal det ikke trekkes skatt når feriepengene utbetales i ferieåret. Feriepengene er med andre ord trekkfrie (men ikke skattefrie). Skatten på feriepengene trekkes ved at skattetrekket de øvrige månedene er økt noe.

Betales alle feriepengene i juni trekkes det med andre ord ikke skatt i feriepengene.

Spørsmål mange stiller seg i juni, er hvordan man skal håndtere andre ytelser som også lønnsberegnes i juni, slik som firmabil, fri telefon, fordel av rimelige lån, osv. Er det mulig å gi trekkfritak i disse ytelsene også? For arbeidstakere som har full opptjening av feriepenger i fjoråret er det akseptert at det også gis trekkfritak i slike løpende naturalytelser. Har ikke arbeidstaker full opptjening er det kun trekkfritak i feriepengene, ikke i naturalytelsene.

Vær likevel klar over at feriepenger for den ekstra ferieuken ansatte som har fylt 60 år uansett er trekkpliktige.

Har du all den kompetanse du trenger innenfor lønnsfaget?

Visma tilbyr ikke bare et lønnssystem, men også et stort kompetansemiljø rundt lønnsfaget. Vi arrangerer flere kurs som både kunder og ikke-kunder kan delta på.

Sjekk ut vår kurskalender her!

Vurderer du å bytte lønnssystem til Visma Lønn? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

kontakt-meg-button

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: