Gå til hovedsiden

Skatteregler ved subsidiert eller fri kantine

Som utgangspunkt er både fri og subsidierte kantine en skattepliktig fordel. Det finnes imidlertid unntak fra skatteplikten.

Kaffe, te, frukt
For det første anses kostnader til frukt, juice, kaffe, te eller lignende som rimelige velferdstiltak og er skattefritt selv om de ansatte ikke betaler noen egenandel.

Selvkost råvarer
For det andre er subsidiering av kantine også et velferdstiltak. Det anses som rimelig så lenge de ansattes egenbetaling fullt ut dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene.

50 % av arbeidsgivers selvkost råvarer
For det tredje sies det at når fordelen er beskjeden fordi den f.eks. bare består i oppskåret brød og pålegg uten nevneverdige kostnader til tilberedning, anses ordningen som rimelig velferdstiltak, selv om egenbetalingen ikke dekker arbeidsgivers selvkost fullt ut. I slike tilfeller kreves det at de ansatte dekker minst 50 % av arbeidsgivers selvkost for råvarene for at det ikke skal være noen skattepliktig fordel.

Fakturering fra cateringselskapet
Er kantinedriften satt bort til et cateringselskap, skal all fakturering fra cateringselskapet anses som arbeidsgivers selvkost med mindre kostnadene til råvarer er spesifisert i fakturaene.

Fri kantine
Når ansatte har fri kantine, det vil si at de ikke betaler noen egenandel, skal skattedirektoratets satser for fri kost og losji benyttes ved beskatning av fordelen. Satsen for ett fritt måltid i 2024 er kr 52,- pr dag. Fordelen inngår i trekkgrunnlaget og det skal beregnes arbeidsgiveravgift.
Innberettes som Naturalytelse – Kost.

Subsidiert kantine – for lav egenandel
Når de ansatte ikke dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene fullt ut, vil det være en skattepliktig fordel. Egenbetalingen vil i slike tilfeller redusere den skattepliktige fordelen.

  • Eksempel.: Innkjøp av råvarer i en måned er på 867 kroner pr ansatt. Dette tilsvarer kr 40 pr dag. De ansatte trekkes kroner 600 pr måned. Det tilsvarer kr 28 pr dag. Skattepliktig fordel er i utgangspunktet 52 kroner pr dag, men betalt egenandel reduserer altså den skattemessige fordelen, som i dette eksempelet medfører en skattepliktig fordel på 24 kroner pr dag.

Kontroller
Har din bedrift en subsidiert kantineordning, da bør du kontrollere at de ansattes egenandel minst dekker bedriftens kostnader til råvarer. Hva er bokførte kostnader til råvarer i 2023, og hva er de ansatte trukket i kantinetrekk. Husk at kostnader til frukt, juice, kaffe, te eller lignende kan holdes utenfor.


Følg RegelPOD – bli en Regel-LYTTER du også
Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.
Hør Regelpod her: høre podcast

Mest populære