Skattereglene for trening dekket av arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver innretter seg er det faktisk mulig å dekke trening uten at de ansatte skattlegges.

Trening som velferdstiltak

Det finnes muligheter for å få dekket treningskostnader skattefritt dersom treningen innrettes som et velferdstiltak:

  • Leier av timer til fellestrening på treningssenter/helsestudio
  • Arbeidsgiver betaler til et treningssenter/helsestudio en viss sum i året for at alle ansatte får benytte et treningssenteret/helsestudioet til fellestrening
  • Det kjøpes inn et gitt antall kort i virksomhetens navn og kortene går på omgang blant de ansatte og de ansatte bruker kortene til fellestrening
  • Trening i egne/arbeidsgivers treningslokaler

Arbeidsgiver må være klar over at dersom arbeidstakerne settes i samme situasjon som om de hadde fått dekket et personlig medlemskap, f.eks. at arbeidsgiver i sitt navn kjøper et kort til hver ansatt, så er dette skattepliktig.

Treningsordninger for yrkesgrupper med belastende arbeidsoppgaver

Arbeidsgiver kan dekke trening dersom det gjelder skadeforebyggende tiltak med hensikt å forebygge skader/sykdom på arbeidsplassen, for yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver.

Skattedirektoratet skriver i sin Lignings-ABC om dette:

«For bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger mv. som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter e.l., kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte. For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget mv. Videre er det en forutsetning at treningsordningen mv. ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte. Også behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger mv., vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen…

Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket. Slike tilbud må anses å ivareta den ansattes egne behov og ønske om å trene.»

Slikt treningsopplegg kan således ikke gis som en generell ordning til alle ansatt i virksomheten. Det er kun forbeholdt de med behov.

Individuell trening – alltid skattepliktig

Dekker arbeidsgiver kostnader til individuell trening for en ansatt, er dette å anse som en skattepliktig ytelse.

Noen arbeidsgivere dekker deler av treningsavgiften. Den delen arbeidsgiver dekker erskattepliktig, så lenge det er snakk om individuell trening.

Har du all den kompetanse du trenger innenfor lønnsfaget?

Visma tilbyr ikke bare et lønnssystem, men også et stort kompetansemiljø rundt lønnsfaget. Vi arrangerer flere kurs som både kunder og ikke-kunder kan delta på.

Sjekk ut vår kurskalender her!

Vurderer du å bytte lønnssystem til Visma Lønn? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

kontakt-meg-button

At the fitness club

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: