Gå til hovedsiden

Fra 2022 må skattemeldingen fra bedriften din sendes fra et regnskapsprogram

I februar varslet Skatteetaten om at fra 2022 må de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et “standardisert digitalt format”.

Fra 2022 må skattemeldingen fra bedriften din sendes fra et regnskapsprogram
Fra 2022 må skattemeldingen fra bedriften din sendes fra et regnskapsprogram

I en endring i Skatteforvaltningsforskriften som trådte i kraft 1.1.2021 heter det i § 8-2-7 “Skattemelding som skal leveres elektronisk etter § 8-1-2 annet ledd skal gis på et standardisert digitalt format med mindre Skattedirektoratet har bestemt noe annet for bestemte grupper av skattepliktige”

Bakgrunn for endringen

Bakgrunnen for de nye reglene er at Skatteetaten ønsker å gjøre innsending av skatteopplysninger enklere og mer forståelig for næringsdrivende enn dagens skattemelding, samt å kunne gi bedre støtte ved innlevering. Dette krever at alle bedrifter leverer skattemeldingen på et standardisert digitalt format.

Bedre kommunikasjon! Den nye skattemeldingen for næringsdrivende skal være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon mellom regnskaps-/årsoppgjørsprogram (fagsystem) og skatteetatens systemer. 

Hva betyr endringen for din bedrift?

Det vil ikke lenger være mulig å fylle ut og sende inn skattemeldingen i Altinn, slik ganske mange næringsdrivende gjør i dag. 

Fra og med inntektsåret 2023, må de aller fleste enkeltpersonforetak og personlig næringsdrivende samt alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Endringen vil få små konsekvenser for alle næringsdrivende som allerede bruker regnskapsprogram til innsending. Leverandørene som tilbyr innsending av skattemelding vil gjøre nødvendige tilpasninger. 

Dersom du i dag bruker Næringsrapport skatt til innsending, kan denne løsningen brukes for siste gang for inntektsåret 2020, som skal leveres nå i 2021. Etter dette må du bruke et regnskapsprogram eller annet fagsystem. Skatteetaten anbefaler alle næringsdrivende som har brukt næringsrapport skatt til å anskaffe en slik løsning.

Skaff deg Visma eAccounting med Skatt i dag

Driver du et enkeltpersonforetak?

Dersom du driver et enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kroner vil du fortsatt kunne opplyse om driftsinntekter og -kostnader uten å spesifisere ytterligere.

Enkeltpersonforetak med omsetning over 50 000 og som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer vil få mulighet til å levere med ny løsning. De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende via et regnskapsprogram. For inntektsåret 2021 vil det fortsatt være mulig å levere skattemeldingen direkte via Skatteetaten.no og Altinn.

Driver du et aksjeselskap?

Dersom du driver et aksjeselskap som tidligere har brukt næringsrapport skatt, må fra inntektsåret 2021 sende inn i annen løsning. Du kan da enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskapsprogram. Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap sende via regnskapsprogram eller annet fagsystem.

Forbered deg på de nye reglene allerede nå! Kjøp Visma eAccounting og skattemodulen.

Mest populære