Skattefrie inntekter: En oversikt

De fleste er ikke klar over alle mulighetene de har til å tjene en og flere tusenlapper hvitt og skattefritt. Det ser vi nærmere på her.

«Vanlige» arbeidsgivere: 1000 + diett og bil skattefritt
Det er skattefritt for mottakeren når samlede lønnsutbetalinger fra en arbeidsgiver i løpet av inntektsåret ikke overstiger 1000 kroner, medregnet verdien av skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftgodtgjørelser. Overskrides beløpsgrensen, skal altså hele beløpet beskattes.

Derimot: Trekkfri utgiftsgodtgjørelse (bilgodtgjørelse, diett) som ikke overstiger 1000 kroner per person per år, er også fritatt, så lenge selve lønnen ikke overstiger 1000 kroner.

Merk at det her er snakk om lønn. Driver du næring, er det ingen slike fribeløp.

Private oppdragsgivere: 4000 + diett og bil skattefritt
Samlede lønnsutbetalinger opptil 4000 kroner per år er skattefrie når lønnen gjelder arbeid som private (altså ikke næringsdrivende) har gjort i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig.     Dessuten: Trekkfri utgiftsgodtgjørelse (diett, bilgodtgjørelse) som ikke overstiger 1000 kroner per person per år, er også fritatt.

Men: Er det utbetalt lønn som overstiger 4000 kroner skal også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innberettes. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet lønnsinnberettes.

Egen bolig
Begrensningen på 4000 kroner i lønn gjelder arbeid som skjer på eller i tilknytning til oppdragsgiverens fritakslignede bolig og/eller fritidsbolig, del av regnskapslignet bolig som utbetaleren selv benytter eller eventuell leid bolig som utbetaleren bruker som egen bolig.

Dette vil ofte være omsorgsfunksjoner i hjemmet, innkjøp, renhold,  hagestell eller snømåking. Det kan også være vedlikehold eller reparasjon av egen bolig- eller fritidseiendom, leid bolig, innbo eller privat kjøretøy.

Tips! Påkostning etter innflytting godtas som arbeid i tilknytning til boligen. Det gjelder også bygging av garasje. Men ikke arbeid på byggeplassen før boligen eller fritidsboligen tas i bruk.

Arbeidet må gjøres hjemme – som regel
Arbeidet må i utgangspunktet utføres i hjemmet eller fritidsboligen. Dersom en gjenstand må sendes bort for vedlikehold, regnes dette arbeidet ikke som arbeid i hjemmet.

Tips! Når det er mest praktisk å utføre arbeidet et annet sted, for eksempel hjemme hos en privat oppdragstaker (ikke selvstendig næringsdrivende), kan arbeidet likevel utføres der og komme inn under denne 4000-kroner-regelen. Det forutsettes at et slikt annet arbeidssted ikke har et «profesjonelt preg», ifølge Skatteetaten.

4000 skattefritt i lønn fra skattefrie institusjoner
Lønnsutbetaling fra skattefrie institusjoner er skattefri når samlet lønnsutbetaling i løpet av inntektsåret ikke overstiger 4000 kroner. Overskrides beløpsgrensen er hele beløpet skattepliktig.

En skattefri institusjon kan ifølge skatteloven:

  • mild stiftelse (veldedige formål)
  • kirkesamfunn, menighet
  • selskap eller innretning som ikke har erverv til formål (for eksempel vanlige ukommersielle foreninger og lag)
  • elevbedrifter i videregående skole (tilknyttet Ungt Entreprenørskap)

Salg av naturens goder opp til 4000 skattefritt
Avkastning opp til 4000 kroner av hage, og av naturprodukter som kan høstes fritt, er skattefri. Du kan plukke blåbær ute i skogen eller egne epler og solbær i hagen og selge skattefritt. Skattefritaksbeløpet gjelder for hvert enkelt familiemedlem.

Arbeidsinntekt til barn under 13 år: 10 000
Arbeidsinntekt inntil 10 000 kroner til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller mindre er skattefri. (Barn på 13 år eller mer skatter selv av egen inntekt.) Det er bare arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon fra barn under 13 år som omfattes av dette skattefritaket.

Skatteetaten: – Passive honorarer, for eksempel for reklamefotografering av spedbarn, omfattes ikke av skattefritaket og skal innberettes (og beskattes dermed hos barnets foreldre som en del av deres samlede lønnsinntekt).

Utleie av privat hytte: 10 000 skattefritt
De første 10 000 kroner du som hytteeier får i leie er helt skattefrie – så sant du også bruker hytta selv, det vil si at det ikke er snakk om en ren kommersiell utleiehytte. Av resten er 85 prosent skattepliktig inntekt, mens 15 prosent er skattefritt.

Utleie av innbo og løsøre er skattefri når utleieren også bruker det privat, og utleieinntekten er under 10 000 kroner hvert år.

Gevinster i spill og lotterier: 10 000 skattefritt
Noen gevinster er skattefrie selv om de er på millioner: Alt hos Norsk Tipping, totalisatorspill (som Rikstoto), bingo, utlodninger og basarer under lotteriloven. Samme skattefritak gjelder i alle EØS-land.

Men også «andre gevinster», altså fra spill, konkurranser, lotterier og lignende som ikke kommer inn under reglene ovenfor, er skattefrie, på én betingelse: Gevinsten må ikke være større enn 10 000 kroner. Er gevinsten større, må du skatte av hele beløpet du har vunnet. Skatten blir i tilfelle på 28 prosent av gevinsten.

Her snakker vi om gevinst i for eksempel pokerspill og gevinst i utenlandske lotterier, med mindre Kongen har gitt tillatelse til salg av slike lodd her i landet.

Tips! Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere gevinster som hver har en verdi under 10 000 kroner. Vinner du 4000, 8000, 3000 og 9000 (totalt 24 000 kroner) i forskjellige omganger i løpet av en kveld – eller i løpet av året – er alle disse gevinstene skattefrie.

Spill på nettet
De samme hovedregler gjelder for pengespill på nettet: Gevinster over 10 000 kroner er skattepliktige, mens alle gevinster under denne grensen er skattefrie.

Også innen nettpoker er regelen at du kan vinne opptil 10 000 kroner skattefritt per spill. Det vil si at du på én kveld kan ha mange gevinster på 10 000 kroner og slippe skatt så lenge utbetalingene skjer over flere omganger.

Men: Lever du av nettpokerspill, er det næringsvirksomhet. Da er det skatteplikt fra første krone.

Politiske verv: Arbeidsreiser opp til 10 000 skattefritt
Dekker det offentlige arbeidsreise i sammenheng med politisk virksomhet er ikke dette skattepliktig når ytelsen ikke overskrider 10 000 i inntektsåret.

 

 

Kilde: Skattefrie inntekter

Michelle Diebels-Larsen jobber som Content Marketing Manager med innhold i digitale kanaler. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Kontakt Michelle: