Gå til hovedsiden

Skatt i enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Skatter og avgifter beregnes og kreves inn på ulike måter, alt etter om du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Her er noen av forskjellene.

Hvis du starter enkeltpersonforetak, må du ta kontakt med skatteetaten for å få fastsatt forskuddsskatten. Du oppgir hva du regner med å tjene/ha i overskudd det første året, og på bakgrunn av dette får du tilsendt skattekravet i fire like store deler med disse forfallsdatoene:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Pass på likviditetsfella

Dette betyr at du kan risikere å måtte betale skatt før du har tjent noe særlig. Hvis du ikke har en økonomisk buffer i bunnen, kan dette gi deg betalingsvansker. Og hvis du ikke betaler, forfaller hele beløpet. Myndighetene er ingen snill kreditor…

Eksempel: Hvis du skal betale 100 000 kroner i skatt, fordelt på de fire terminene, og ikke betaler de første 25 000, må du betale hele summen.

Det er naturligvis fullt mulig å oppgi at du ikke kommer til å tjene noe som helst det første året. Da blir det ingen skatt å betale, i hvert fall ikke i første omgang. Pass imidlertid på hva dette kan gjøre med sykepengegrunnlaget ditt. Har du spørsmål rundt dette, bør du ta en prat med ditt lokale Nav-kontor.

Grov skatteberegning

Grovt sett beregnes skatten i enkeltpersonforetak slik:

  • 28% skatt på overskuddet i næring (alminnelig inntekt)
  • pluss 11% trygdeavgift av beregnet personinntekt (som for de fleste i sum er litt lavere enn overskuddet).

Dette innebærer altså at du skatter av hele overskuddet i et enkeltpersonforetak, enten du tar pengene ut privat eller ikke. Dette har sammenheng med at et ENK ikke er et eget skattesubjekt, men at det er knyttet helt og holdent til deg som innehaver.

Hvis du vil unngå renter på eventuell restskatt, må du betale eventuelt tilleggsforskudd innen 31. mai året etter.

Annen skattemodell for aksjeselskap

Som ansatt i eget AS betaler du skatt på lønnsinntekt etter samme regler som hvilken som helst annen ansatt. Personinntekt beregnes kun av lønn. I tillegg skattlegges aksjeselskapet med 28 prosent av overskuddet. Denne skatten betales også i fire årlige terminer, men året etter opptjeninga.

AS-et ditt må også betale arbeidsgiveravgift på 14,1% (normalsats, satsen er lavere i deler av landet) av hver krone du tar ut i lønn, samt sørge for forskuddstrekk av skatt, som må settes inn på en egen skattetrekkskonto.

NB! Eventuelt utbytte til aksjonær blir skattlagt i tillegg. Aksjeutbytte gir ikke grunnlag for sykepenger og opptjening av pensjonspoeng.

Av Pål Stavrum

Mest populære