Slik endres arbeidshverdagen med skybasert ERP

Økonomisjef Rade Kocovski i Visma Software AB forteller hvordan et skybasert forretningssystem endrer hans arbeidshverdag.

Ny arbeidshverdag i skyen

Før jeg begynte å jobbe i Visma tenkte jeg ikke så mye over hvilken type økonomisystem jeg brukte. Om systemet var lokalt installert eller i skyen var uvesentlig så lenge det fantes bra funksjoner og jeg kunne eksportere viktig data til Excel.

Mitt syn forandret seg derimot ganske raskt etter noen måneder som økonomisjef i Visma Software AB. Jeg innså at vi i dag har et veldig transaksjonstungt økonomisystem. I vår hovedbok benytter vi flere ulike dimensjoner som er nødvendig for oss når vi skal rapportere og ferdigstille bokføringen.

Dette er jo i og for seg ikke så unormalt sammenlignet med andre bedrifter jeg har jobbet i tidligere. Det er normal praksis når det kommer til å benytte seg av et økonomisystem. Men det finnes dog ett stort problem.

Sanntidsrapportering i skyen

I de fleste tilfeller er det kun økonomiavdelingen som har tilgang til alle tallene. Ingen andre. Økonomiavdelingen må derfor bruke mye tid på å sammenstille rapporter for å få frem gode beslutningsgrunnlag og levere til beslutningstakere. Om det oppstår behov for å justere noe er ikke fleksibiliteten i systemet stor, og man må tilbake til start.

De siste årene har vi lykkes i å løse rapporteringsbehovene med moderne BI-systemer. Vi skaper datalager med data fra ulike systemer, for så å produsere gode rapporter og levere sanntidsdata til store deler av organisasjonen.

Business Intelligence er et nyttig verktøy og et must i dagens forretningsklima, etter min mening. Derimot løser ikke BI-systemer alle utfordringer. Vil du ha en løsning som støtter vekst og fremfor alt forandring, må du ha et skybasert økonomisystem som også tilbyr skalerbarhet.

Frihet til å arbeide hvor – og når som helst

Ganske raskt innså jeg hvor mye tid jeg sparte på å kunne gjøre enkle oppgaver fra mobilen. Blant annet:

  • Godkjenne fakturaer
  • Godkjenne utlegg og reisekostnader
  • Tid – og avviksrapportering
  • Tilgang på data utenfor kontoret

Forandringstakten i vår omverden øker stadig og vi må tilpasse oss hvordan verden faktisk ser ut i dag. Mange jobber hjemmefra, tar fri midt på dagen for å jobbe på kvelden, eller gjør sine arbeidsoppgaver på reisefot. Det går ikke lengre an å kikke bakover, man må tenke nytt.

Et skybasert økonomisystem gir oss skalerbarhet, forutsetninger og fremfor alt fleksibiliteten som vi behøver for vokse og utvikle bedriften i dagens marked.

Vi i Visma Software AB er nå inne i ett prosjekt der vi skal gå over til Visma.net, som er vårt skybaserte økonomisystem for mellomstore og store bedrifter. Dette er en reise jeg ser frem til!

Rade Kocovski
Økonomisjef
Visma Software AB

 

Delta på vårt gratis seminar, så kan vi fortelle deg mer om Visma.net
– og mulighetene din bedrift har med skybasert ERP!

Meld deg på her

Har du ikke anledning til å delta på frokostseminar? Meld deg på webinar her.

Maria jobber som Digital content specialist i Visma Software i Oslo. Her jobber hun med tekstarbeid, foto, video og digital kommunikasjon. Maria startet i Visma Software i 2016.
Connect with Maria: