Sjekkliste for økt konkurransekraft

Bjørn Petter Ulvær i Markup Consulting har skrevet en interessant artikkel om veien til varig konkurransekraft og bruker følgende definisjon om begrepet konkurransekraft: “å gi mange nok kunder en god grunn til å velge ditt produkt til riktige priser, igjen og igjen”. Det er selvsagt viktig med konkurransekraft i det lange perspektivet, men det er kanskje spesielt viktig i nedgangstider, når etterspørselen svikter. Konkurransekraft handler nemlig også om effektivisering. Med høye personalkostnader i Norge er det desto viktigere med automatisering og integrering av virksomhetsprosesser slik at flere ressurser kan frigjøres og brukes på kjernevirksomheten.

Det er derfor avgjørende å kontinuerlig jobbe strategisk med alle ledd i virksomheten for å effektivisere og være konkurransedyktig i markedet. Bjørn Petter Ulvær fremhever noen områder som avgjørende for at din bedrift skal kunne øke konkurransekraften:

Tydeligere USP/verdiforslag
Hvorfor skulle kundene velge nettopp din bedrift/dine produkter? Gjør det krystallklart for kunden hvorfor han eller hun skal velge ditt produkt fremfor et annet. For å få til dette må du ha kunnskap om kundebehov, hva som driver en kunde til å velge det ene produktet fremfor det andre. Du må forsikre deg om at ditt produkt har en unik egenskap som skiller det fra andre produkter.

Tydeligere kundestrategi
Hvilke kunder og kundesegmenter skal vi prioritere? Først og fremst må produktet ditt være attraktivt for mange nok kunder. Konkurransekraft betyr at du har en kundestrategi, dvs. at du har et bevisst forhold til hvilke kunder du henvender deg til med produktet ditt, hvor mange de er, hvilken kjøpekraft de har, hvor lønnsomme de er, hvordan du prioriterer blant dem etc.

Optimalisere og fokusere produktporteføljen
Hvilke produkter skal prioriteres, utvikles og saneres? Produktet er selve kjernen i konkurransekraft. Det er produktet som skaper relasjonen mellom kunde og leverandør. Uten et produkt som innfrir kundebehov bedre enn konkurrenten, som kan produseres mer effektivt og billigere enn konkurrerende produkter, kan du aldri skape konkurransekraft.

Optimalisere priser og prismodeller
Hvor kan vi ta ut bedre priser, utvikle nye prismodeller? De fleste forbinder konkurransekraft med pris, men riktige priser betyr nødvendigvis ikke lavere priser. Prisstrategier, prissetting og prismodeller er ofte et av de sterkest undervurderte virkemidlene for å skape konkurransekraft, vekst og lønnsomhet.

Optimalisere kanal- og distribusjonsstrategi
Hvordan kan vi øke distribusjon og samtidig holde kostnadene nede? Produktet må tilgjengeliggjøres for kunden for at det skal være konkurransedyktig. Du kan ikke påberope deg konkurransekraft dersom du ikke satser aktivt på distribusjon og har en gjennomarbeidet kanalstrategi. Hvilke kanaler skal fylle hvilke roller for hvilke kunder i hvilke situasjoner? Hvor gode er dere på dette?

Forbedre og optimalisere servicekonsepter og kundeservice
Hvordan kan vi skape større lojalitet og gjøre oss mer attraktive? Et annet viktig element i konkurransekraft er å bygge lojalitet til dine produkter. Konkurransekraft må ha to hovedfokus: å sikre førstegangskjøp og å sikre gjenkjøp.

Bedre salg
Hvordan kan vi forbedre salgsprosesser og salgsverktøy, CRM? Ved å ta i bruk salgs- og CRM-verktøy kan salgsprosessene effektiviseres betraktelig og du kan ta kontroll over verdiene ved å ha en felles kundebase for hele bedriften. Sørg for at dine ansatte forstår verktøyet og alle funksjonene for å få maksimalt utbytte.

Optimalisere markedskommunikasjon
Hvordan kan vi forbedre kanalmiksen og kommunikasjonsløsninger? Konkurransekraft innebærer at kundene vet at produktet eksisterer og er kjent med dets fordeler, og dette må kommuniseres tydelig ut mot markedet. Hvor gode er dere på å utnytte det mangfold av kanaler, også digitale, som i dag er tilgjengelige? De fleste har mye å hente her.

Har du lyst til å teste ut et prisvinnende salgs- og CRM-verktøy? Prøv vår nettbaserte løsning Visma SuperOffice Online gratis i 30 dager.

Les hele artikkelen av Bjørn Petter Ulvær i MarkUp Consulting.