Gå til hovedsiden

Hva bør du sjekke i skatteoppgjøret?

Det er en del lønnstakere og pensjonister som får skatteoppgjøret først når deres selvangivelse er ferdig behandlet – senest den 12. oktober 2016.
Alle bør ta seg tid til å se over skatteoppgjøret sitt – fordi feil skjer.

Alle bør ta seg tid til å se over skatteoppgjøret sitt - fordi feil skjer.
Hva bør du sjekke i skatteoppgjøret?

Næringsdrivende får skatteoppgjøret fra august og senest innen 12. oktober 2016.

Hvilke punkter bør du sjekke?

Alle bør ta seg tid til å se over skatteoppgjøret sitt – fordi feil skjer. Gjorde du endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen, bør du ha en kopi av selvangivelsen som ble sendt inn og sjekke at endringene du gjorde, faktisk har kommet med ved ligningen.

  • Er de ekstra fradragene du har påført i selvangivelsen kommet med?
  • Er inntekts- eller formuespostene du har strøket, tatt bort?
  • Har skattekontoret fordelt gjeld og gjeldsrenter mellom deg og den du eier eiendom sammen med, slik som dere har ført opp i selvangivelsen?
  • Har du fått riktig skatteklasse?
  • Er formuesgjenstander (bil, båt eller hus) som du har solgt i løpet av inntektsåret, fjernet som formue?

Hva gjør du hvis du finner feil i skatteoppgjøret?

Da bør du sende en klage til skattekontoret. I klagen må du føre opp hva du mener er feil med ligningen og hvorfor du mener at ligningen er feil. Det er viktig at du gir alle opplysninger om faktum som har betydning for ligningen slik at saken er best mulig opplyst. Hvis du er usikker på hvilken informasjon som er relevant, så gi beskjed om dette, og skriv at ytterligere dokumentasjon kan fremlegges dersom det er ønskelig. Kravene til innhold i en slik klage fremgår av ligningsloven § 9-2 nr. 2.

Klagen sendes enten:

  • Elektronisk via Altinn (RF-1117) eller
  • Pr. post til ditt lokale skattekontor

Klagefristen er 6 uker etter at du mottok skatteoppgjøret. For å overholde klagefristen må klagen sendes senest den dagen fristen går ut evt. poststemples denne dagen hvis klagen sendes pr. post. Du kan be om utsettelse på klagefristen, men da må søknad om utsettelse komme innen klagefristens utløp.

Får du restskatt, vil du få en rentebelastning på 0,55 % pr. år. Det beregnes renter fra 1. juli 2015 og frem til forfall for første termin restskatt for 2016, normalt 3 uker etter at skatteoppgjøret er utsendt.

Får du penger til gode på skatten, beregnes det 0,55 % rente pr år fra 1. juli 2015 og frem til du mottar skatteoppgjøret i 2016. Har du betalt tilleggsforskudd, er utgangspunktet for renteberegningen 31. mai 2016.

 

Hva gjør du hvis du oppdager en feil i skatteoppgjøret som går i din favør?

Dette kan f.eks. være en inntektspost du vet du har hatt, som ikke har kommet med på skatteoppgjøret. Du har i utgangspunktet alltid plikt til å gi ligningsmyndighetene beskjed dersom det er noe feil med skatteoppgjøret ditt.

Hva risikerer du ved å ikke si ifra?
Skattekontoret har rett til å endre ligningen din 10 år tilbake i tid. Du risikerer også få et rentetillegg på den skatten du egentlig skulle betalt. Skatteetaten vil nok vurdere i hvilke utstrekning det er klanderverdig at du ikke har sagt ifra om feilen og hvorvidt dette kan ansees som en «uriktig eller ufullstendig opplysning» fra din side, ved en vurdering av om det skal ilegges tilleggsskatt eller ikke.

 

Av advokat Clas Olsen – Skatt – Visma Advokater

 

Les også: Driver du skattepliktig virksomhet?

Mest populære