Gå til hovedsiden

Sjekk skatteoppgjøret ditt – slik klager du

Den 25. juni 2012 var skatteoppgjøret for 2011 klart for de fleste lønnstakere og pensjonister. Skatteoppgjøret for de resterende, samt for næringsdrivende, kommer ukentlig fra og med onsdag 25. juli. Har du penger til gode, vil de kort tid etter bli overført til den kontoen som du har oppgitt til skattemyndighetene. Sammen med skatteoppgjøret får […]

Den 25. juni 2012 var skatteoppgjøret for 2011 klart for de fleste lønnstakere og pensjonister. Skatteoppgjøret for de resterende, samt for næringsdrivende, kommer ukentlig fra og med onsdag 25. juli.

Har du penger til gode, vil de kort tid etter bli overført til den kontoen som du har oppgitt til skattemyndighetene.

Sammen med skatteoppgjøret får du en utskrift av ligningen. Der er det satt opp en sammenligning av postene og beløpene du har oppgitt i selvangivelsen og de beløpene skattekontoret har lagt til grunn ved ligningen.

Det er denne utskriften du bør bruke noen minutter på å gjennomgå. Gjorde du endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen, bør du dessuten ha kopien av selvangivelsen som du leverte foran deg ved gjennomgangen.


Riktig skatteklasse?

Det første du bør sjekke er at du har kommet i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2, noe som er svært gunstig skattemessig, sier Joachim K. Johannessen. Han er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.

Du finner hvilken skatteklasse du er blitt lignet i på skatteoppgjøret oppe til høyre for navnet ditt.


Sjekkliste
I tillegg mener Johannessen at følgende sjekkliste er viktig å gjennomgå:

  • Har du fått fradragene du førte opp i selvangivelsen?
  • Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med?
  • Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til?
  • Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp?
  • Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue?
  • Har du fått BSU-fradraget?
  • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet?


Slik klager du
Er det feil ved ligningen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må du sende inn en skriftlig klage.

I klagen må du forklare hva du mener er feil og begrunne dette. Men det er ikke bare hvis det er feil du kan klage. Du kan også klage dersom du har kommet på fradrag som du ikke fikk med deg i selvangivelsen, sier Johannessen.

Klagen kan sendes elektronisk (RF-1117 – Klage på ligning) eller som brev til skattekontoret. Det er det samme hvilket skattekontor du sender klagen til.

Og selv om det fører til at skattepengene krymper eller restskatten øker: Du må også sende klage om du i ettertid oppdager at det er inntekter som burde vært med. Unnlater du å si fra, risikerer du tilleggsskatt, understreker advokatfullmektig Johannessen.


Eget skjema: Klage på ligning (RF-1117)
Klage på ligningen kan enkelt gjøres elektronisk i altinn.no. En regnskapsfører som representerer en klient kan også klage elektronisk på vegne av klienten.

I Altinn blir du guidet gjennom hva som bør være med i klagen.

Begrunnelsen kan skrives direkte i skjema (RF-1117) med inntil 1 000 tegn. Trenger du plass til mer tekst, kan du skrive dette i et vedlegg.

Klageskjemaet har de samme hjelpefunksjonene som andre skjemaer i Altinn.

Merk! Enkeltpersonforetak skal logge seg inn med innehaverens fødselsnummer. Andre foretakstyper logger seg inn med enhetens juridiske organisasjonsnummer.


Du får et saksnummer
Det blir automatisk opprettet en sak når du sender inn et skjema til Skatteetaten. Deretter får du en kvittering, med Skatteetatens saksnummer, om at klagen er mottatt.


Du må ha fått skatteoppgjøret
Du må ha mottatt skatteoppgjøret før du kan sende inn klagen.

Merk! Inneholder klagen din sensitive opplysninger (f.eks. om sykdom) må klagen sendes i brev til skattekontoret.


Frister for å klage på ligningen
Kommer skatteoppgjøret i juni 2012, er fristen for å klage 10. august.

For øvrige skatteoppgjør er fristen for å klage seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt.


Du må betale restskatt ved forfall
En eventuell restskatt skal betales til fastsatt tid, selv om du klager på ligningen.

Ved spørsmål om betaling av restskatt, kontakter du skatteoppkreverkontoret i din kommune.

Kilde: Fradragsleksikon for alle

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære