Gå til hovedsiden

SIRIUS-prosjektet: Hvordan påvirker det regnskapsføreren?

Skatteetatens SIRIUS-prosjekt krever at regnskapskontorene jobber annerledes med årsoppgjøret. Hva er SIRIUS, og hva må du forberede deg på?

SIRIUS skattemelding årsoppgjør

Hva er prosjekt SIRIUS?

I løpet av de neste årene vil Skatteetaten innføre ny digital skattemelding for personlig næringsdrivende og andre selskapstyper. Dette omfattende prosjektet kalles for SIRIUS.

Målet med prosjektet er å redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger. Ny skattemelding innebærer en ny måte å jobbe på og å sende inn data for deg som regnskapsfører.

Les mer: Visma Periode & År støtter den nye skattemeldingen

Hva betyr dette i praksis?

 • Skatteetaten bruker begrepet Fra skjema til tema. Vi går fra å registrere data i skjemaer til temaområder der data naturlig henger sammen.
 • De fleste næringsdrivende vil sende inn på et standardisert digitalt format via et årsoppgjørssystem.
 • En ny valideringstjeneste gir beskjed om avvik direkte i programmet før innsendelse til Skatteetaten. Feil kan dermed rettes før innsending.
 • Skatteberegning foretas av Skatteetaten direkte i årsoppgjørsprogrammet mens du arbeider med årsoppgjøret.
 • To nye skattemeldinger:
  • Skattemelding for personlige skattytere
  • Skattemelding for selskaper
 • Næringsspesifikasjon som er felles for alle skattytere
 • Alle RF-skjemaer utgår. Opplysninger medtas enten direkte i skattemeldingene eller i næringsspesifikasjonen.

Når trer SIRIUS i kraft?

Skatteetaten har og vil fortsette å rulle ut den nye digitale skattemeldingen gradvis de neste årene, inntil den er full-implementert for alle selskapstyper. Tidslinjen for prosjektet ser nå slik ut:

  Årsoppgjøret 2019
(leveres i 2020)
Årsoppgjøret 2020
(leveres i 2021)
Årsoppgjøret 2021
(leveres i 2022)
Årsoppgjøret 2022
(leveres i 2023)
Årsoppgjøret 2023
(leveres i 2024)
Lønnstakere og pensjonister Sirius storskala
RF-1030
Sirius storskala
RF-1030
Sirius Sirius Sirius
Enkeltperson-foretak RF-1030 RF-1030
Sirius pilot
RF-1030
Sirius storskala
Sirius Sirius
Aksjeselskap RF-1028 RF-1028 RF-1028
Sirius pilot
RF-1028
Sirius storskala
Sirius
Deltakerfastsatt selskap RF-1215 RF-1215 RF-1215 RF-1215
Sirius storskala
Sirius

Hva betyr dette for kommende årsoppgjør? 

Ved neste årsoppgjør (Årsoppgjøret for 2021) ønsker Skatteetaten at flest mulig skal sende inn på den nye måten for enkeltpersonforetak, men det er fortsatt valgfritt. Det startes også en pilot for aksjeselskap som det er mulig å være med på. Du finner mer informasjon om piloten her og påmelding skjer hos den enkelte leverandør som støtter ny innsendingsmåte (Som f.eks. Visma). 

Hva med de neste årsoppgjørene?

Tidslinjen til Skatteetaten viser at alle må sende inn skattemelding for enkeltpersonforetak for inntektsåret 2022 på en ny måte. Når vi kommer til inntektsåret 2023 vil alle skattytere kun bruke den nye skattemeldingen. RF-skjema er dermed historie fra og med 2024 (Årsoppgjøret for 2023). 

Hva sier de som har testet den nye skattemeldingen?

I 2020 var det en begrenset pilot-innsendelse for små personlig næringsdrivende som ellers ville anvendt RF-1175 Næringsoppgave 1, og som ikke eide fast eiendom i næring. 

Skatteetaten publiserte nylig resultatene fra en undersøkelse hvor de hadde spurt pilotdeltagerne hva de syntes om den nye skattemeldingen. Nesten 90% av de 500 som svarte på undersøkelsen sier at de sparer tid i forhold til den gamle skattemeldingen. Videre svarte 86,6% av de spurte at de er enig eller helt enig i at den nye skattemeldingen er enklere å bruke. 76% sier at det er enklere å forstå hva de skal gjøre.

Visma Periode & År støtter ny innsendingsmåte

Ønsker du å prøve den nye skattemeldingen allerede fra neste årsoppgjør? Visma Periode & År vil støtte den nye innsendingsmåten for enkeltpersonforetak allerede fra neste år, så om du vil være tidlig ute og få erfaringer med den nye skattemeldingen så har du muligheten til dette. Vi er også med på pilotprosjektet for aksjeselskap og søker kandidater.

Ja, jeg ble litt nysgjerrig på Visma Periode & År

Mest populære