Få mer tid til kundene dine

Mer effektiv butikkdrift gir mer tid til kundene dine.

Med papirløse og helautomatiserte systemer for butikkregnskap, kan du fokusere mer på butikkdrift og kundepleie. Det gir både fornøyde kunder og hyggelige utslag på bunnlinjen.

Har du god oversikt over økonomien og driften i din butikk? Kundene krever stadig mer før et kjøp gjennomføres og omgivelsene endrer oftere takt og tone enn før. For deg som butikkdriver er det derfor kritisk å ha gode systemer og rapporter til riktig tid. Disse vil gjøre det enklere for deg å ta gode beslutninger. Da får du tid til å fokusere på det du virkelig burde bruke tiden din på – nemlig butikkdrift og kundepleie.

Selg mer – administrer mindre

Vår påstand er at du bruker alt for mye tid på administrasjon. Postmottak, varemottak, oppfølging av varelager, bruttofortjenester, lønnsregistrering, fakturahåndtering og nettbankbetalinger er bare noen av tingene som krever mye tid. Som butikkdriver er du prisgitt dyktige ansatte som forhåpentligvis utfører salgsutløsende kundepleie. Slike ansatte vokser ikke på trær, og det er jo strengt tatt salg som er din viktigste oppgave. Det vil derfor være kritisk at du klarer å frigjøre tid til kundepleie, opplæring av ansatte og utvikling av butikken. Men hva skal til for å frigjøre tid? For det første trenger du gode systemer som automatiserer flere av de daglige oppgavene. For det andre trenger du rapporter som gir deg oversikt og forteller deg om hva du bør jobbe med fremover. Med mindre tid brukt på administrasjon, blir både du og de ansatte bedre rustet og flinkere til å fokusere på kundeopplevelsen og salget.

Sammenlign med de beste i din kjede

De beste butikkdriverne sitter ofte på spesiell kompetanse som gjør de til den som oppnår best marginer i kjeden. Denne kompetansen burde utvilsomt deles videre internt og ikke ligge skjult i kjeden. En kjede bør ha gode sammenligningstall mellom butikker, og rapportere resultater fra alle butikkene opp til kjedeledelsen. På den måten kan kjedeledelsen (eventuelt regionsapparatet) hele tiden ta temperaturen på alle butikkene i kjeden. Synergieffekter internt i kjeden er viktig for å skape gode resultater sammen. Som butikkdriver vil det være kritisk for deg å få rapporter som sammenligner deg med og rangerer deg opp imot tilsvarende butikker internt i kjeden. Rapportene må være basert på enkle nøkkeltall som er kritiske for kjedens drift. Slik kan du identifisere og sette opp enkle mål å jobbe mot sammen med dine ansatte.

Dette gir en mer effektiv butikkdrift

I Visma mener vi at 80 prosent av tiden som ble brukt på regnskap og lønn i 2010 er automatisert i 2020. Vi har rigget oss godt for denne dramatiske endringen i bransjen. Med enkle grep kan vi ta over regnskap og lønn for deg. For deg betyr det full kontroll på tallene – både i den enkelte butikk og i kjeden som helhet – og en dedikert rådgiver som gir deg det du trenger for å ta butikkdriften din et steg videre.

Vår erfaring er at mer tid til kundene gir positive utslag på bunnlinjen – allerede etter én til to måneder – både for enkeltstående butikker og kjeder. Lyst til å finne ut mer om hvor mye tid du som butikkdriver eller kjedeleder kan hente på å sette bort regnskapet? Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av butikken eller kjeden din.

0