Gå til hovedsiden

Selvbetjente innbyggere er fornøyde innbyggere

Hvordan kan du jobbe mot å gi enda bedre innbyggertjenester?

Vi forventer at den informasjonen vi søker finnes på digitale flater. Ønsker private og offentlige virksomheter informasjon fra deg, forventer du også å kunne gi denne digitalt. Vi kan dermed tørre å påstå at dagens innbyggere  ønsker å forholde seg til kommunale tjenester digitalt.

Det finnes mange tjenester der ute allerede. Du kan søke om barnehageplass eller hjemmehjelp fra kommunens hjemmeside, og som foresatt får du enkelt tilgang til all informasjon om barnets utvikling i barnehage og skole. Stadig flere tar i bruk digital post. Dette er bare noen eksempler på digitale innbyggertjenester.

Selvbetjente innbyggere er fornøyde innbyggere. I tillegg gir selvbetjente innbyggere også færre henvendelser som kommunale saksbehandlerne må bruke tid på å besvare. Gevinsten ved å ta i bruk digitale innbyggertjenester er dermed enorme.

Hvordan kan du jobbe mot å gi enda bedre innbyggertjenester?

Vi har skrevet ned noen tips som kan hjelpe deg på veien…

Involver brukerne

Ta utgangspunkt i brukerens behov. Hva er brukernes utfordringer i dag? Hvordan kan du bistå med å løse disse? Hvilke tjenester fungerer i dag? Hva fungerer ikke?

Hvilke tjenester kan digitaliseres?

Hvilke tjenester har du i dag som du kan digitaliseres? Det er stort fokus på at kommunikasjonen mellom skole/barnehage og hjem skal foregå digitalt, og mange kommuner lykkes allerede med dette. Andre har fortsatt litt å gå på. Hva med pleie- og omsorgssektoren i kommunen? Kommuniserer disse digitalt med de pårørende? Gjennom Helsenorge.no vil muligheten her bli store. Videre finner du samme behov for digital dialog og deling av informasjon mellom hjemmet og helsestasjonen, PP-tjenesten og barnevernet.

Ha fokus på tjenester med lav inngangsterskel

Sett brukeren i  sentrum ved  å tilby digitale løsninger og tjenester som har lav inngangsterskel, og som dermed blir brukt. Dette er kanskje det viktigste punktet. Hvis brukerne ikke ønsker å ta i bruk den digitale løsningen eller tjenesten fordi den er uforståelig eller tungvint, og heller foretrekker dagens papirløsning – hva er da poenget med å tilby løsningen?

Hva gjør andre kommuner?

Det finnes mange gode eksempler på kommuner som er gode på digitale innbyggertjenester. Kanskje nabokommunen har lykkes med digitale tjenester innen pleie og omsorg eller skole? Kanskje du kan hente erfaringer der? Undersøk hva andre kommuner gjør og lær av deres arbeid. Kanskje du plukker opp nyttige tips på veien.

Finnes tjenestene og løsningene i markedet?

Du er helt avhengig at din IT-leverandør understøtter ditt arbeid med å tilby digitale innbyggertjenester. Sjekk ut hvilke leverandører som finnes og hva de kan tilby. Ta gjerne et møte med din eksisterende leverandør for å finne ut hvilke muligheter som finnes, eventuelt hva de ønsker å legge til rette for i fremtiden.

Kan tjenestene integreres i eksisterende arbeidsprosesser?

De aller fleste arbeidsprosesser kan digitaliseres, men det finnes også eksempler på prosesser som fortsatt vil måtte gjøres på papir. Det er eksempelvis ikke alle tjenester som legger til rette for elektronisk signering. Gjør derfor en grundig vurdering av om de digitale tjenestene kan integreres i dine eksisterende arbeidsprosesser. Hvis de kan det så er neste steg å sjekke hvordan og hvem som kan bistå med dette. Hvis du ved første øyekast finner at de ikke kan digitaliseres, kanskje er det mulighet for å justere litt på rutinene. Ofte er det små endringer som skal til.

Du er sikkert i gang med digitale innbyggertjenester på flere områder allerede, men kanskje finnes det potensiale for å øke tilbudet. Lykke til!

Last ned digitaliseringsguide

Mest populære