Selg mer effektivt med segmentering

Analyseselskapet Gartner publiserte i våres et notat om CRM-strategier i perioder med stor økonomisk usikkerhet. (Kilde Digi.no) Der sier de blant annet: ”I gode tider er alle markedssegmenter lønnsomme. I dårlige tider blir noen segmenter ulønnsomme. Derfor er et bevisst forhold til segmentering ekstra viktig i dårlige tider.” For å kunne velge hvem du ønsker å jobbe mot, må du dele opp markedet i deler, i ulike segment. Noen er verd å bearbeide, andre ikke.

Med segmentering velger du den målgruppen du ønsker å kommunisere med. Du får både kvantitativ og kvalitativ kunnskap om målgruppen på et detaljert nivå. Det betyr en mer målrettet markedsføring, reduserte kostnader og økt respons hos dine prospekt.

I B2B markedet er det vanlig å segmentere bedriftene i kriterier som geografisk beliggenhet, bransje og størrelse på bedriftene. Visma Bizweb hjelper deg til å finne de bedriftene som matcher ditt segment, og har funksjoner som støtter disse kriteriene. I tillegg gir Bizweb deg mange andre mulige parametere som du kan selektere på. For eksempel kan du: Finne alle nyopprettende selskaper, alle selskaper som har fått nye daglig leder, alle som har flyttet eller du kan selektere på alle postene i regnskapene til firmaene. Som resultat av seleksjonen får du en liste over alle selskapene som svarer til dine kriterier. Listen kan bestå av firmanavn, adresse, telefonnummer, navn på daglig leder, omsetning og resultat, og er klar til din DM- eller TM-aktivitet på få minutter. Du kan gjøre så mange utvalg og ta ut så mange lister du ønsker.

Klikk her for å teste løsningen gratis.

Lykke til med høstsalget.

Product Manager
Connect with Svein: