Gå til hovedsiden

Sandra Riise: – Regnskapsbransjen har for lav selvtillit

Kronikk: Regnskapsføreren skal være rådgivende. De har et ansvar for å skape fremdrift og modernisere regnskapspraksisen hos sine kunder. De har ansvar for å iverksette endring.

Kronikk: Endring er regnskapsførers ansvar

– Selvtilliten er lav hos mange i bransjen. Mange regnskapsførere fakturerer i dag med historisk lave priser. Det er en måte å fortelle verden at tjenestene ikke er verdifulle.

Det skjer mye i regnskapsbransjen i Norge nå. Den teknologiske utviklingen overskygger i dag alt. Regnskapsbedrifter har utviklet og implementert ny teknologi i ulikt tempo. Dette har skjedd parallelt med at vi ser en endring i kundekrav og behov.

På en annen side, er det mange kunder som i dag benytter regnskapsførere fordi de ikke har regnskapskompetanse selv, ikke er interessert i regnskap og betaler for å få levert myndighetsrapporteringen. Disse kundene stiller ikke krav til sin regnskapsfører, og det er nok noe av årsaken til at mange regnskapsførere ikke er opptatt av omstilling. En farlig sovepute etter min mening.

Den nye regnskapspraksisen

Vi har de siste årene fått stadig større aktører i markedet. De har kommet opp i løpet av få år. Dette er betydningsfullt for bransjen. Fremtidens verdiskapning ligger ikke i fakturering av regnskapsføring sånn som før.

For å opprettholde verdiskapningen og egen konkurranseevne i en digital verden, må regnskapsbedriftene i tiden som kommer produktifisere sine tjenester. Strukturendringene kommer til å skyte fart, og vi vil se større enheter i markedet enn hva vi har i dag i tiden fremover.

Man må selge rådgivning, jobbe med integrasjoner og kvalitetskontroller. Regnskapsbedriften må få på plass nye prismodeller. De må organisere arbeidet på en annen måte, og de de må etablere nye forretningsmodeller. Alt dette skjer samtidig.

Regnskapsførers rolle fremover

Regnskapsprosesser som i dag er manuelle blir automatisert, og hva er da regnskapsførerens rolle fremover? Morgendagens regnskapsfører vil være kundens kontaktperson og økonomiavdeling.

De passer på, kvalitetssikrer regnskapet, bistår når avvik og problemer dukker opp og bidrar til god økonomisk styring basert på sanntidsbaserte rapportering. Softskills blir viktig. Jeg mener regnskapsfører skal være «one stop shop» på økonomiområdet for kundene sine.

Regnskapsfører skal være «one stop shop» på økonomiområdet for kundene sine.

Vi vil oppleve en spesialisering av kompetanse og økende kundefokus. Konsekvensen er at den mellommenneskelige relasjon mellom regnskapsfører og kunde  blir mer og mer viktig.

Nye krav til regnskapsførers kompetanse

Nå er det jo sånn at bransjen har en autorisasjonsordning, der det stilles krav til regnskapsførerens kompetanse. Men nettopp fordi en regnskapsfører framover blir stadig mer rådgiver, samtidig som næringslivet blir mer komplekst og kundene mer krevende, må regnskapsførere spesialisere seg og sine tjenester.

Forskjellig kompetanse må samhandle, for å best mulig å imøtekomme kundens behov. Regnskapsføreren skal være rådgivende. De har et ansvar for å skape fremdrift og modernisere regnskapspraksisen hos sine kunder.

Samhandling på tvers av fagområder

I regnskapsbedriften må man i dag ha IT-kompetanse. Enten ved at byrået samarbeider nært med en systemleverandør, eller ved at man ansetter denne kompetansen internt. Nærheten mellom systemleverandør og den som jobber direkte ut mot kunden på rådgivningsområdet blir ekstremt viktig.

Forskning på regnskapsbransjen viser at dersom vi bemanner med bare autoriserte regnskapsførere, skjer det liten utvikling av virksomheten (skomaker – bli ved din lest). Det blir mer dynamikk og økt fokusering på rådgivning dersom flere kompetanser ansettes for å samhandle til kundens beste.

Omstilling er et lederansvar

Den største utfordringen bransjen har, er mangel på tid til fokus på ledelse. Altfor mange regnskapsførere bruker mesteparten av tiden på regnskapsarbeid for kundene. Dette resulterer i at eget strategi- og markedsarbeid blir skadelidende, og at organisasjonsutvikling får lav prioritet. Ledere i regnskapsbransjen må bli ledere. De må jobbe med folk, med strategi, de må jobbe med bedriftskultur. Mest av alt må de jobbe med å få til omstillingen. Det er et lederansvar.

Selvtilliten er lav hos mange i bransjen. Mange regnskapsførere fakturerer i dag med historisk lave priser. Det er en måte å fortelle verden at tjenestene ikke er verdifulle. Jeg har jobbet som leder i over 36 år og er helt sikker på at min erfaring ikke er unik.

Mange fakturerer med historisk lave priser. Det er en måte å fortelle verden at tjenestene ikke er verdifulle.

Økt verdi kommer gjennom å sette sammen ulik kompetanse. Det å stå frem og fortelle, og la kompetansen skinne, å inspirere og være trygg, og samtidig rose og løfte frem de enorme ressursene som eksisterer i bransjen, er i dag avgjørende. Å lede betyr å bygge kultur. Få folk til å ha lyst til å jobbe sammen. Få folk med ulik kompetanse til å diskutere nye løsninger. Hva er mulighetene? Hva kan vi gjøre sammen?

Korrekt innstilling er avgjørende for å lykkes

Istedenfor å være opphengt i hva vi gjør i dag, bør vi fokusere på muligheter. Hvis jeg hadde vært leder av en regnskapsbedrift i dag, ville jeg ha tenkt som så: digitaliseringen skjer. Kundene endrer sine behov og det er mange spennende ressurser der ute. Det finnes mange muligheter. Dette blir en mye mer positiv innstilling, og selve omstillingsprosessen blir morsommere.

Det er regnskapsbransjen og dens ledere som selv har ansvar for omstillingen. Samtidig er det mange aktører som vil hjelpe bransjen, som for eksempel systemleverandøren. Store systemleverandører er reelt interessert i bransjen og bryr seg virkelig. I Norge har vi også en aktiv bransjeforening som jobber med å tilby kompetanseheving. Det finnes hjelpere, og det finnes muligheter der ute.

Regnskapsfører og systemleverandør kan sammen gjøre mye mer for både kunden og hverandre, enn om de skulle gjøre det hver for seg. Men da må aktørene i regnskapsbransjen samarbeide på en annen måte enn de har gjort hittil.

Sandra Riise

Med rett kurs mot fremtiden

Teknologisk utvikling skjer gradvis, men kan også utvikles veldig plutselig. Det er viktig at du er oppdatert, slik at du forstår grunnlaget for fremtidige funksjonelle og teknologiske behov.

Bli kjent med vår skyløsning for regnskapsbyrå

Mest populære