Gå til hovedsiden

Særnorsk ordning for arbeidsgiveravgift under press

Hvis du betaler ut lønn, enten til deg selv eller andre, har du plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift (hvis du ikke driver i Nord-Troms eller Finnmark). Oppgjøret skjer etter tomånedersperioder. Arbeidsgiveravgift etter hvor du driver bedriften Du skal betale avgift etter satsen som gjelder i den sonen hvor du anses å drive virksomhet. […]

Hvis du betaler ut lønn, enten til deg selv eller andre, har du plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift (hvis du ikke driver i Nord-Troms eller Finnmark). Oppgjøret skjer etter tomånedersperioder.

Arbeidsgiveravgift etter hvor du driver bedriften

Du skal betale avgift etter satsen som gjelder i den sonen hvor du anses å drive virksomhet.

NB! Hvis du har f.eks. et aksjeselskap, går myndighetene som hovedregel ut fra at virksomheten drives i den kommunen der foretaket er registrert. Hvis du har et enkeltpersonforetak og betaler ut lønn til andre, anser myndighetene at du driver virksomheten i kommunen der du er bosatt ifølge folkeregisteret.

 

Geografien avgjør arbeidsgiveravgiften

Satsen for arbeidsgiveravgiften er differensiert ut fra distriktspolitiske hensyn. Den ordningen vi har i dag ble innført 1. januar 2007. Den gjaldt i utgangspunktet ut 2013, men er forlenget til 1. juli 2014. Dette innebærer at kostnadene ved å ha ansatte/lønnsmottakere er forskjellig alt etter hvor i landet du driver bedriften.

Eksempel:

Hvis du driver din virksomhet i Namsos i Nord-Trøndelag, må du betale 5,1 prosent i arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, mens du i Steinkjer (sju mil lenger sør i samme fylke) må ut med standardsatsen 14,1 prosent.

Ved lønnsutbetaling på 1 million kroner gir det disse summene:

  • Namsos: 51 000 kroner
  • Steinkjer: 141 000 kroner

Altså 90 000 kroner i differanse i favør Namsos-bedriften.

Satsene for arbeidsgiveravgift fram til 1. juli 2014

Dette er de vanligste satsene for ordinære næringer. Satsene for landbruk og fiske er omtrent de samme, men skiller seg ut på noen områder.

  • Sone 1: 14,1 prosent.
  • Sone 2: 10,6 prosent.
  • Sone 3: 6,4 prosent.
  • Sone 4: 5,1 prosent.
  • Sone 5: 0 prosent (Nord-Troms og Finnmark).

Finn satsen for din egen kommune.

Må ha ny ordning for arbeidsgiveravgift fra sommeren

Nye retningslinjer for regionalstøtte 2014-2020 ble vedtatt av ESA i oktober 2013, og trer i kraft 1. juli 2014.

Her er lenke til retningslinjene (på engelsk), i tilfelle du er interessert.

NB! ESA (EFTA Surveillance Authority) skal sikre at EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser overfor EØS. Norge må altså innen 1. juli få godkjent en ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift i samsvar med de nye retningslinjene.

 

 

Mest populære