Gå til hovedsiden

Rimelig lån av arbeidsgiver – skattefri rentefordel?

Er det alltid skattepliktig rentefordel på rimelige lån hos arbeidsgiver?

Som hovedregel skal fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold skattlegges dersom renten arbeidstaker betaler er lavere enn en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet, og lånet er

– gitt av nåværende eller tidligere arbeidsgiver, eller

– gitt av andre og

– arbeidsgiver har formidlet lånet, eller

– lånet er foranlediget av arbeidsforholdet.

Det har ingen betydning om arbeidsgiver selv har lånt pengene til lavere rente. Det har heller ingen betydning om skattyteren kunne fått like rimelige lån hos andre utenfor arbeidsforhold.

Skattepliktig fordel

Skattepliktig fordel er differansen mellom den satsen arbeidstaker betaler i renter og gjeldende normrentesats.

Bli en Regel – LYTTER
Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal.
Hør RegelPOD  her: høre podcast

Unntak for fordelsbeskatning

Det er ingen skattemessig fordel når arbeidstaker betaler en rentesats på lånet som er lik normrenten eller høyere. 

Det vil ikke være noen fordel ved rimelige lån dersom arbeidsgiver gir lån på samme vilkår utenfor arbeidsforhold og arbeidstaker ville ha fått lån på samme vilkår uten å være ansatt.

Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet

– ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet i folketrygden, og

– tilbakebetalingstiden er på høyst ett år.

Grensen på 60 % av grunnbeløpet gjelder for hvert enkelte arbeidsforhold. Hvis det opprinnelige lånet utgjør mindre enn 60 % av grunnbeløpet, kan det tas opp ytterligere lån innenfor beløpsgrensen. Dette forutsetter at summen av opprinnelig lånesaldo for samtlige lån ikke overstiger 60 % av grunnbeløpet.

Som lån i denne sammenheng anses all gjeld i arbeidsforhold uavhengig av hvordan gjelden er oppstått. Det vil f.eks. omfatte

– regulære lån utbetalt i penger

– forskottering av private kostnader

– betalingsutsettelse f.eks. ved kjøp av bil fra arbeidsgiver

– forskudd fra arbeidsgiver, f.eks. utbetaling av forskudd på lønn (se unntak) og

– forskuddsbetaling av vederlag ved salg av formuesobjekt til arbeidsgiver

Ingen del av lønn utbetalt i løpet av normal oppgjørsperiode anses som lån. Er oppgjørsperioden en kalendermåned og utbetalingen foretas f.eks. den 20., regnes dette forskuddet ikke som lån i denne forbindelse.

Normrenten

Skattedirektoratet fastsetter normrenten forskuddsvis for tomånedersperioder.

Gjeldende sats for normrente finner du her på skatteetaten sine sider.

Personalrabatt / Gaver i arbeidsforhold

Skattelovens regler om rimelige lån i arbeidsforhold er en spesialbestemmelse som går

foran reglene om skattefritak for personalrabatter. Reglene om rimelig lån i arbeidsforhold kan imidlertid kombineres med reglene om gaver i arbeidsforhold.

Les om gaver i arbeidsforhold her.

Mest populære