Gå til hovedsiden

Hvorfor er det så viktig med riktig valg av varemerke?

Et varemerke kan vise seg å bli svært verdifullt dersom du lykkes med virksomheten. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilket varemerke du velger og hvordan du forholder deg til det.

Varemerkespørsmålet bør være en integrert del av din forretningsplan
Hvorfor er det så viktig med riktig valg av varemerke?

Beskytt deg mot dine konkurrenter!

Et varemerke er et kjennetegn som identifiserer din virksomhets varer eller tjenester, for eksempel i form av et navn eller en logo. Det signaliserer hvilken kvalitet du tilbyr og bidrar til å skille dine varer eller tjenester fra dine konkurrenters.

Ofte opplever vi imidlertid at konkurrerende virksomheter snylter på andres suksess ved å etterlikne eller kopiere varemerker. Dette forvirrer forbrukerne om hvem varene eller tjenestene stammer fra, og kan gjøre at virksomheter mister noe av sin identitet i markedet. For at du skal kunne forsvare deg mot en slik praksis bør du få ditt varemerke vernet. Da vil du stå sterkere dersom du havner i en varemerkekonflikt med dine konkurrenter.

Hvordan verne ditt varemerke og hva innebærer det?

Å ha et varemerke som er vernet betyr i praksis at din virksomhet eier rettighetene til det og har enerett til å bruke det. Det gir deg samtidig rett til å nekte andre å bruke ditt varemerke eller andre varemerker som kan forveksles med ditt. Det gir deg ikke bare beskyttelse mot kopiering eller etterlikning, men kan også øke markedsverdien på ditt selskap.

Det er to måter du kan oppnå vern for ditt varemerke:

  • Ved søknad om registrering av varemerket i det landet du ønsker vern, eller
  • ved at ditt varemerke blir innarbeidet som et særlig kjennetegn for dine varer eller tjenester

For at ditt varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, må det bli innarbeidet som et særlig kjennetegn for dine varer eller tjenester i omsetningskretsen. Det er vanligvis krav om en fast og langvarig bruk av varemerket og det stilles strenge dokumentasjonskrav.

Å sende en søknad om registrering er den sikreste veien å gå dersom du vil oppnå vern for ditt varemerke. Varemerker vernes nasjonalt, og søknaden sendes til den nasjonale registreringsmyndighet. I Norge er det Patentstyret som mottar søknadene og vurderer om varemerket kan registreres.

En søknad om registrering bør sendes så tidlig som mulig, og vi anbefaler at du henvender deg til et patentbyrå eller et advokatfirma for å få bistand i søknadsprosessen. Å utforme varemerkesøknader kan være tidkrevende og kan reise en rekke spørsmål. Det er en fordel at noen som har innsikt i varemerkerett håndterer dette.

Vær obs på hvordan du utformer varemerket – ikke alle kan vernes

Selv om du sender inn en søknad til Patentstyret betyr ikke dette at ditt varemerke blir registrert og oppnår vern. Det stilles først og fremst to krav til et varemerke for at det skal kunne oppnå vern gjennom registrering:

  • Det må ha særpreg, og
  • det må ikke være beskrivende

At et varemerke må ha særpreg innebærer at det må være egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres – det må tiltrekke seg en viss oppmerksomhet. En strek eller en prikk vil for eksempel ikke oppfylle dette kravet. Det kreves noe mer, og vi anbefaler derfor at man unngå å velge varemerker som er for rene eller simple.

At et varemerke ikke må være beskrivende innebærer at det ikke må beskrive de varene eller tjenestene det brukes for. Ofte ser vi at virksomheter velger varemerker som nettopp er beskrivende. Det virker kanskje logisk at en dagligvareforretning benytter seg av et varemerke som har noe med mat å gjøre, for eksempel «Matbutikken». Dette bør man imidlertid ikke gjøre dersom man vil sikre seg at varemerket blir vernet – en slik søknad vil ikke bli godkjent av Patentstyret.

At et varemerke ikke må være beskrivende betyr bare at det ikke må være beskrivende for de varer eller tjenester det brukes for. Det ligger i sakens natur at man ikke kan få enerett til å ha et varemerke med ordet «bil» for salg av biler eller «bygg» for byggetjenester. Dette må holdes fritt for alle. Man kan imidlertid oppnå vern for varemerket dersom det er beskrivende for andre varer eller tjenester enn det merket søkes registrert for. Varemerket «Apple» for programvare og elektronikk er et godt eksempel på dette.

Gå for fantasiord i ditt varemerke

Varemerker som består av fantasiord er sterke varemerker. Slike varemerker vil høyst sannsynlig bli registrert og oppnå vern fordi de har særpreg og ikke er beskrivende. Typiske eksempler på dette er FREIA og IKEA. Slike ord fester seg i erindringen hos kundene og gir dine varer eller tjenester identitet.

Dersom du ikke finner et fantasiord du vil bruke, bør du i det minste velge ord som kun er beskrivende for andre varer eller tjenester enn de du tilbyr på markedet. Legger du i tillegg til særpregede grafiske elementer vil du ikke bare få enerett til å bruke ordet for salg av dine varer eller tjenester, men også for logoen (det kombinerte merket) som helhet.

Det skal sies at også varemerker som er beskrivende for de varer eller tjenestene det brukes for kan oppnå vern dersom man legger til særpregede grafiske elementer. Da får man imidlertid ikke enerett til å bruke ordet, men enerett til logoen slik den er utformet.

Hva bør du gjøre nå?

Uansett om din virksomhet er på et tidlig stadium og ennå ikke har et varemerke, eller du er godt etablert, bør varemerkespørsmål være en integrert del av din forretningsplan. Dette kan være en av dine viktigste investeringer.

Dersom du ennå ikke har et varemerke, bør du tenke nøye gjennom hvilket varemerke du velger – og hvordan du utformer det. Det kan bli avgjørende for om du vil få det registrert og om det kan vernes. Så snart du har bestemt deg for et varemerke bør du sette i gang med å sende en søknad til Patentstyret. Dette bør helst gjøres så tidlig som mulig for at du skal kunne sikre deg rettighetene til varemerket. En varemerkesøknad vil også gi deg et svar på om det varemerket du ønsker kommer i konflikt med andres varemerker. Dersom det skulle være tilfellet er det bedre å finne ut av dette tidlig i prosessen før du har brukt tid og penger på markedsføringen.

Dersom du allerede har et etablert varemerke bør du tenke over hvordan du forholder deg til det. Har du søkt om å få det registrert? Er det vernet? Hvis ikke bør du kontakte noen med innsikt i varemerkerett. De vil kunne gi deg svar på hvilke muligheter du har og hvordan du skal utforme en søknad til Patentstyret. På denne måten vil du kunne beskytte deg mot dine konkurrenter og få maksimalt ut av de verdiene som ligger i ditt varemerke.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Advokatfullmektig Elisabeth Zarandi Øvreseth – Selskapsrett og immaterialrett – Magnus Legal AS

Mest populære