Gå til hovedsiden

Rettigheter til sykepenger etter 62 år

Med dagens pensjonssystem er det mulig å kombinere pensjon med inntektsgivende arbeid. Men har man rettigheter til sykepenger etter 62 år, og hva er disse rettighetene?

Rettigheter til sykepenger etter 62 år
Rettigheter til sykepenger etter 62 år

Sykepengerettigheter mellom 62–67 år

Personer mellom 62 og 67 år har fulle sykepengerettigheter etter reglene i folketrygdloven kapittel 8, på lik linje med andre yrkesaktive.

Sykepengerettigheter mellom 67–70 år

Fra 67 til 70 år er retten til sykepenger avhengig av at vedkommende har et inntektsgrunnlag som overstiger to ganger grunnbeløpet (G).

For denne aldersgruppen yter NAV sykepenger i opptil 60 stønadsdager. Begrensningsregelen på 60 dager gjelder fra og med dagen etter vedkommende har fylt 67 år og til og med dagen før hun fyller 70 år. For tilfeller der sykepengeretten er brukt opp, gjelder også her kravet om at vedkommende må være helt arbeidsfør i 26 uker før man igjen får rett til sykepenger fra NAV. Det vil si at når 60 dager er brukt opp, må du ha ny opptjening for å ha rettigheter på sykepenger fra NAV.

Begrensningen på 60 stønadsdager gjelder ikke arbeidsgiverperioder. Det vil si at dersom du blir syk før ny opptjeningsperiode i NAV på 26 uker er over, vil arbeidsgiver likevel kunne yte sykepenger i arbeidsgiverperioder. Arbeidsgiverperioden er på 16 dager. 

Les også: Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Eksempel

Lars på 68 år er langtidssykemeldt. Arbeidsgiver dekker arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene), NAV dekker de 60 neste dagene.

  • Om Lars fortsetter å være syk etter 16+60 dager, har han ikke rett til sykepenger lenger, verken fra arbeidsgiver eller NAV.
  • Om Lars etter 60 dager kommer tilbake til jobb, jobber i fire uker, og så blir sykemeldt, vil arbeidsgiver betale sykepenger til Lars i 16 dager av hans andre sykeperiode, men Lars har ikke opptjent rettigheter til ny dekker ingenting hos NAV.
  • Om Lars etter 60 dager kommer tilbake til jobb, jobber i 26 uker eller mer, og så blir syk, vil arbeidsgiver betale sykepenger til Lars i de 16 første dagene, deretter vil igjen NAV betale sykepenger i opptil 60 stønadsdager. Etter 16+60 dager har Lars ingen rettigheter til sykepenger lenger.  

Sykepengerettigheter etter fylte 70 år

Etter fylte 70 år opphører sykepengeretten. Dette gjelder også for arbeidsgiver (de første 16 dagene).

Bli oppdatert på regelverket

Vi har mange praktisk guider til deg som jobber med lønn og HR.

Bla deg gjennom guidene våre her

Mest populære