Gå til hovedsiden

Rett lønn, også til vikarer

Nok en gang er det fokus på lønns- og arbeidsvilkår for deg som jobber som innleid medarbeider. På nyhetene går diskusjonen friskt om EU’s Bemanningsbyrådirektiv som skal sikre at innleide medarbeidere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som øvrige ansatte.  Det skulle da også bare mangle!

Visma Personnel har alltid levd etter regelen om at lønnen til alle våre medarbeidere, både til faste og midlertidige stillinger, skal stå i forhold til de kvalifikasjoner våre oppdragsgivere er på jakt etter, den jobben som skal gjøres, samt det generelle lønnsnivået i bedriften. Vi er mao opptatt av at våre kandidater skal få en interessant stilling med de rette utfordringene og ikke minst riktig lønn! Man skal ikke som potensiell vikar gå rundt med en følelse av at ”..begynner jeg som vikar får jeg dårlig betalt” – er du en dyktig medarbeider leid ut eller rekruttert fra Visma Personnel skal du få lønn som fortjent!

Ikke la ryktene ødelegge for deg, ikke tro at du skal få din lønn i himmelen, men ta kontakt med oss så vi kan ta en uforpliktende prat, og se vi hva vi får til sammen. Du skal ikke se bort fra at vi kanskje kan skaffe nettopp deg drømmejobben med de riktige utfordringene, rett beliggenhet og ikke minst: RETT LØNN!

Bemanningsbransjen har utviklet seg i takt med arbeidsmarkedet og næringslivet generelt. Fra å være en ”hjelpende hånd” i krisesituasjoner med sykefravær, permisjoner og lignende er bransjen nå en seriøs samarbeidspartner for stadig større deler av norsk næringsliv. Det er i dag helt legitimt å ”bestille” en medarbeider fra et byrå – og hvorfor ikke? Vi kan coache våre kandidater og matche kandidat og bedrift/stilling for å finne den rette medarbeider i hvert enkelt tilfelle. CV er en ting, personlighet noe annet, og dette er vårt fagfelt. La oss være eksperter innen bemanning og rekruttering, så får du som jobbsøker noen å spille på lag med, og alle våre oppdragsgivere kan frigjøre tid til sin kjernevirksomhet og derigjennom effektivisere sin hverdag.

Vi lever i en hektisk og til tider svært uforutsigbar hverdag hvor fleksibilitet er alfa-omega. For å sikre våre oppdragsgivere rett kompetanse til rett tid, er det avgjørende å sikre våre medarbeidere gode lønns- og arbeidsvilkår.

Mest populære