Responssenter – Norges første alarmhåndtering er åpnet

Responssenteret - Norges første digital alarmhåndtering-senter åpnet

Landets første responssenter med interkommunal og digital håndtering av alarmer er åpnet!

Etter et innovativt og ambisiøst prosjekt er nå Værnesregionens responssenter, «Værnes Respons», klart. Fra nasjonalt hold knytter det seg store forventninger til senteret, som effektiviserer driften av alarmer i helsetjenesten. Værnes Respons er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov, består av avanserte nyvinninger og er laget i samarbeid, og på tvers av både kommuner, regioner og fagfelt.

Værnesregionen har en tradisjon for å være tidlig ute med ny teknologi, og har i en årrekke jobbet aktivt med digitalisering av helsetjenesten. Derfor var de ordentlig fornøyde med nå å kunne åpne sitt nye responssenter, og markerte dette med en offisiell tilstelning. Tilstedeværende ordførere åpnet senteret med å trykke på en trygghetsalarm som for første gang gikk rett til Værnes Respons.

responsenter i værnesregionen åpning

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid mellom Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta. Heldigvis fungerte alt da ordførerne trykket på alarmen, så de kunne motta øyeblikkelig kvalifisert hjelp fra Værnes Respons. Fra venstre: Ole Morten Balstad fra Selbu, Ivar Vigdenes fra Stjørdal og Trine Haug fra Frosta

Digitalisering og samlokalisering for å møte brukernes behov i dag og i fremtiden

Det leveres mange alarmer fra helseteknologiske hjelpemidler til støtte og trygghet for pleietrengende. Den mest kjente er trygghetsalarmen. Helsetjenesten har tidligere manglet hensiktsmessige hjelpemidler til håndteringen av dem, men med digitaliseringen kan utfordringene løses. Med den nye responssenterløsningen vil arbeidsprosesser forenkles, unødvendig aktivitet begrenses og kvaliteten på tilbudet forbedres. Videre vil samarbeidet kommunene imellom og samlokalisering med regionens legevakt gi svært god ressursutnyttelse og robusthet.

Med det nye responssenteret vil:

 • håndteringen av den store mengden varsler forenkles, fordi samtlige varsler rettes mot én kanal
 • responssenteret vil øyeblikkelig får opp sentral informasjon om brukeren og kunne gi mer egnet hjelp
 • senteret bedre vurdere om alarmen ble utløst som følge av uhell og med dette unngå bomturer
 • de ansatte kunne registrere og journalføre, få oppdrag og ruteanvisninger, på mobilen
 • senteret vite hvem som befinner seg nærmest alarmen, og om vedkommende har tid og riktig kompetanse

– Det er liten tvil om at nye Værnes Respons vil gi betydelig effektivisering. Men det aller viktigste målet vårt, er å møte brukernes behov. Mottakerne av helsetjenestene får med dette økt trygghet og selvstendighet. De ansatte kan bruke mindre tid på å håndtere alarmer og mer tid til å levere gode helsetjenester. Ikke minst er vi med dette godt rustet for å møte det økte behovet vi vet kommer i fremtiden, sier Solrunn Hårstad som er rådgiver i Værnesregionen IT.

Visma har bidratt med integrasjon mot elektronisk pasientjournal, slik at responssenteret får tilgang til registrerte opplysninger om pasienter og ansatte. Les mer om løsningen på våre websider.

Innovativ teknologi

For at regionen skulle nå sine mål, visste Værnesregionen at tjenesten måtte bestå av innovative og moderne løsninger.

– Vi trengte en tjeneste med full integrasjon mellom alle sentrale systemer. Vi ville ha tilgang til relevant informasjon om pasienten og de ansatte, å kun måtte registrere informasjon ett sted, en gang, og samtidig få en informasjonssikker og mobil tjeneste. Så, selv om en slik integrasjon aldri tidligere er blitt gjort, bestemte vi og våre samarbeidsregioner for å kravsette dette i vårt anbud. Det har derfor vært skikkelig spennende å se hva leverandørene fikk til, og en lettelse å kunne konstatere, etter hardt arbeid fra alle involverte parter, at vi har lykkes. Vi har nå fått på plass en robust tjeneste som vil gi stor merverdi fra den tas i bruk og lang tid fremover, sier Hårstad.

responsenter værnesregionen velferdteknologi teamet

Bilde: Leder for Værnesregionen IT, Elin Wikmark Darell (t.v), prosjektleder for velferdsteknologi i Værnesregionen, Solrunn Hårstad og prosjektmedarbeider Hilde Jønsson.
Foto: Geir Olav Flåan, Stjørdal kommune.

Suksesskriterier

I tillegg til at teknologien er ny, har også organiseringen av arbeidet vært nyskapende.

 • Værnesregionen tror at grunnen til at de og deres samarbeidspartnere har lykkes, skyldes måten prosjektet har blitt organisert og drevet på:
 • Anskaffelsen av leverandør og plattform er blitt gjort i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Dette gav størrelse, tyngde og tilgang til kompetanse
 • Involvering av spesialisert kompetanse på alle felt, både IT-, helse- og innkjøpskompetanse
 • Tjenesteutviklingen var forankret i brukernes behov, og ikke som følge av overordnede krav eller politisk beslutning
 • Grundige utredninger av behovene i forkant
 • Dialog, inkludering, kursing og informasjon underveis. De ansatte ble trygge på endringene i arbeidsmåte
 • Sist, men ikke minst, en modig og fremtidsrettet ledelse som turte å være innovativ og som skjønte hvor viktig det er å være digitalt utrustet for fremtiden

Anbefales

– Selv om det har vært en krevende prosess og hard jobbing, har det også vært fantastisk moro å drive nybrottsarbeid. Dette har medført at vi har kunnet påvirke løsningen i større grad, og fått på plass en tjeneste som er skreddersydd oss. Vi kan trygt anbefale dette til andre kommuner. Vi har også plass til flere kommuner i vårt responssenter, sier Hårstad.

Tjenesten gikk i reell drift på mandag, og den videre implementeringen vil skje stegvis. Første alarmsystem ut er trygghetsalarmen, og første kommune ut, er Stjørdal. Deretter vil de andre kommunene i Værnesregionen knyttes opp mot responssenteret. Ønsker din kommune eller region å vite mer om Responssenter? Les mer »

Vi i Visma vil gratulere Værnesregionen med et fantastisk prosjekt og responssenter, og ønske lykke til med implementeringen. Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en vellykket integrasjon og forteller gjerne mer om hvordan dette kan gjennomføres.

– Vi i Visma er stolte av å bidra med sentrale komponenter til denne viktige velferdsteknologien.

Fremtidens omsorg

Hvordan ser fremtiden ut innen helse og omsorg? Helse- og omsorgssektoren får nye innovative måter å jobbe på. Ny teknologi endres ansattes og brukernes hverdag. Hvordan ser denne fremtiden ut? Til høsten kan du få med deg siste nytt innen helseteknologi på nettseminaret – Fremtidens omsorg. Seminaret blir streamet over nett og er gratis.

Se agenda og påmelding til Fremtidens omsorg nettseminar »