Gå til hovedsiden

Rekrutteringsprosessen

Hei,

jeg tenkte jeg skulle skrive litt kjapt om rekrutteringsprosessen.

Vi ønsker selvfølgelig at alle er fornøyde med prosessen, derfor gjør vi det på følgende måte:

– Send søknad til meg hvis du er interessert: christopher.parmo@visma.com

– Søknaden bør inneholde søknadsbrev, CV, karakterer (fra VGS og opp) og eventuelle attester

– Jeg distribuerer søknaden internt

– Vi screener og kaller inn til første intervju

– Første intervju er likt for alle, og det er på telefon. Det varer ca. 30 minutter

– 2ndre intervju er mer personlig, og er med en leder i Visma. Dette er også over telefon

– Siste intervju er et gruppeintervju på hovedkontoret vårt på Skøyen. Her får man sjansen til å samarbeide med andre om å løse en oppave!

Christopher

 

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.