Regnskapstreff i Sør

Regnskapstreff i Sør er et fagtreff som huses på Universitetet i Agder hvert annet år. Treffet er ment for de som underviser i regnskap, revisjon, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innenfor samme fagområder.

Regnskapstreff i Sør 2014 gikk av stabelen forrige uke og der var jeg med Visma Education Partner.

Visma Education Partner er et tilbud fra Visma på bruk av markedsledende programvare i undervisningen innenfor fagfelt som regnskap, økonomi, lønn, prosjekt m.m. Vi tror at en praktisk vinkling på undervisningen vil bidra til mer engasjerte studenter, som vil stille med de riktige verktøyene de trenger i arbeidslivet.

Visma vil være med på å gi studenter størst mulig praktisk erfaring og på den måten bidra til samspillet mellom arbeidssøker og arbeidstaker.

Det er behov for en omstilling. Arbeidsmarkedet og utdanningssystemene må omstille seg sammen og dermed dra større nytte av hverandre i reguleringsprosessen. Dette sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør næring og skatt NHO. Han var en av mange gode foredragsholdere på Regnskapstreff i Sør.

Han belyser tre hovedområder som krever fokus:
1.       vi trenger arbeidskraft med rett kompetanse
2.       vi trenger fag og yrkesopplæring
3.       vi trenger arbeidskraft som tar høyere utdanning

Men hvordan skal vi fokusere på disse områdene? Hva kreves av samfunnet? Jo, sier Dag Aarnes, det vi trenger er bedre koordinerte studieprogrammer og bedre match mellom arbeidsmarked og studenter. I dag er dette samspillet ikke til stedet, noe som hemmer nyskapning og økonomisk vekst på landsbasis.

Jeg tror at Visma Education Partner sammen med skolene kan utføre denne omstillingen. Sammen kan vi regulere markedet og fremme nyskapning og økonomisk vekst gjennom å utdanne arbeidskraft med rett kompetanse.

 

Minglingen er i full sving på Regnskapstreff i Sør.

Mange spennende utstillere på Regnskapstreff i Sør.

Standmaterial

Visma stilte med ekstra gode tilbud til deltagerne på regnskapstreffet.

 

0