Skip to main content

Regnskapsførere henger etter lønnsomhetsmessig

En studie utført for NARF av studenter ved Handelshøgskolen i Nordland våren 2012 viser at norske regnskapsførerselskap henger etter i sin utvikling av lønnsomhet i forhold til sine oppdragsgivere.

Studien finner du her. I stor grad vil nok årsaken til den dårlige lønnsomheten være lave inntekter, og ikke høye kostnader, hos regnskapsbyrået.

Priser seg lavt

Bransjen domineres nemlig i dag blant annet av (forholdsvis) lave priser, enkle prismodeller, begrenset konkurranse, samt svært god tilgang på kunder og langvarige kunderelasjoner. Det meste ligger derfor til rette for at de som ønsker å satse bevisst vil få god uttelling for det.

En gjennomsnittlig timepris for regnskapsbyråene er i undersøkelsen avdekket til å være 670,- kroner, og sammenlignet mot sine oppdragsgivere som advokater, snekkere, elektrikere og rørleggere så vet man at dette er et veldig lavt beløp. Regnskapsbyråer i storbyene drar opp den gjennomsnittelige timeprisen, slik at det større variasjoner gjennom landet.

Felles for mange regnskapsførere er at de føler det er vanskelig å øke prisene grunnet gode/lange relasjoner til kunden, eller frykten for at kundene skal forlate dem. Men de fleste erfaringer er at når et regnskapsbyrå velger å øke prisen betraktelig, f.eks. for å bli kvitt en «problemkunde», så velger kundene allikevel å bli.

Men kanskje det viktigste av alt er å fakturere arbeidet som har blitt levert til kunden. Mange regnskapsførere har vanskelig for å fakturere tiden når en kunde velger å slå av en prat, eller bare ønsker en kopi av et bilag. I en del andre tjenesteytende yrker, f.eks. advokat, er dette tid som er naturlig å belaste kunden fra første minutt, mens en regnskapsfører gjerne lar tiden gå som udokumentert «kunderabatt».

Bør ikke «gi bort» effektivitetsgevinster

Mange byråer investerer i tid og penger i programvarer, og skaper mer effektive rutiner gjennom dette. Økt bruk av IT medfører imidlertid økte kostnader i form av økte investeringer, økt kompetansebehov og endrede interne prosesser. Ikke alle tar inn over seg omfanget av disse kostnadene når de priser sine tjenester. Flere byråer greier dessuten ikke å verne om eventuelle effektiviseringsgevinster (tidsbruk) og gir den den i stedet bort til kunden (i for stor grad). Det kan komme av at det er vanskelig å skjule gevinsten for kunden. I tillegg vil de fleste av disse effektiviseringsrutinene redusere tidsforbruket ovenfor kunde, og ergo mindre timer å fakturere, som må dekkes inn av andre og flere kunder.

Fakturering av transaksjonspriser vil, basert på flere og flere effektiviseringer gjennom programbruk, bli viktigere og viktigere i fremtiden. Dette er noe man betaler for gjennom vedlikehold til programvareleverandører og kompetansebygging hos ansatte, men som ofte faller til kundens fordel gjennom lavere kostnad for regnskapsføring. Det er faktisk viktig å ta betalt for hva som faktisk har blitt levert til kunden.

Hvordan forbedre lønnsomheten

Bruken av effektive programrutiner kan også være forskjellen mellom regnskapsfører A og regnskapsfører B, og med samme timepris kan regnskapsfører A komme klart billigere ut praksis enn regnskapsfører B. Dette kommer ikke alltid like klart frem i tilbudsgivingen til kunde, og selv med en transaksjonskostnad på elektroniske bilag vil dette tale til begge parters fordel. Dette er viktig å påpeke fordelene av ovenfor sine kunder.

En oppsummering av studien viser at det finnes gode muligheter til å forbedre lønnsomheten. Dette dreier seg om behovet for helhetstenkning og bevisstgjøring av valg, styring, handlinger og satsinger, ikke minst via måten regnskapstjenestene prises på.

Vil du vite mer om hvordan du kan øke lønnsomheten til ditt byrå? Ta kontakt for en prat!

kontakt-meg-button

.

09.01.20-vsm-0039

 

Mest populære