Regnskapsbyråene står foran en stor omveltning som vil påvirke deg og meg

Det dreier seg om arbeidsplasser, det dreier seg om norske virksomheter, det dreier seg om vår velferd og vår livskvalitet – det dreier seg om deg og meg!

Hva i alle verdens dager har regnskapsbyråer med meg å gjøre, spør kanskje noen seg om. Er du nysgjerrig så les litt til.

La oss ta fatt i litt facts. Det dyreste norske bedrifter investerer i  er mennesker. I snitt så går 58% av alle kostnader til å ha deg og meg i arbeid. Når vi samtidig blir påminnet via media hver dag om at de store økonomiene i Europa samt USA går dårlig, mens vår økonomi vokser så skjer følgende:

–          Det blir dyrere og dyrere å drive virksomhet i Norge kontra våre handelspartnere/ konkurrenter.

–          Før eller senere vil dette påvirke vår konkurransekraft negativt, hvis vi ikke setter i gang tiltak for å stimulere vårt næringsliv.

Vi har et virkemiddel å ta i bruk for å sikre konkurransekraft, som igjen gir oss arbeidsplasser. Norske virksomheter må jobbe smartere enn våre konkurrenter – der er jo snart arbeidskraft gratis i forhold til å ha deg og meg ansatt.

Skal hjelpe næringslivet

Veien til å jobbe smartere er mange, blant annet å utnytte teknologi.  Et virkemiddel vi umiddelbart kan ta i bruk er å hjelpe norsk næringsliv til å minimerer behovet for å ha personer i stabs funksjoner og frigjøre kapital til å investere i verdiskapende roller. Virkemidlet her er å outsource «stabs funksjons» roller. Gevinsten hentes ut ved at  man deler på denne investeringen med andre virksomheter.

Her kommer koblingen mellom norsk velferd og byråenes evne til levere tjenester.

Regnskapsbyråene skal bistå norsk næringsliv med å vokse. Vekst skaper arbeidsplasser og arbeidsplasser er en forutsetning for vår velferd.

For de av dere som fremdeles leser, så still dere følgende spørsmålet: Er byråene i stand til å ta denne rollen i dag?

Til en viss grad gjør de det, men kan de fortsette å levere tjenester i morgen på samme måte som de har levert tjenester de siste 20 årene?

Back to the 80′

For å svare på det så la oss ta en reise tilbake til tiåret hvor vi faktisk vant GP med La det svinge, når «Grorud-palmen» var sett på som både moderne og spennende (for de yngste av våre lesere, Grorud-palmen var en hårsveis), kuben ble en landeplage og vi hadde hjørnestens bedrifter som DNC og Kredittkassen – det er 80 tallet vi skal tilbake til.

Hva har denne epoken med tema og gjøre? La meg eksemplifisere.

Når jeg skulle betale mine regninger på 80 tallet så gikk jeg til banken mellom kl. 0900 og 1500. På torsdager var det for øvrig stengt fra 1400, og glem helgene, da hadde bankene fri. Vi måtte ta oss fri for å betale våre forpliktelser. Det var også usikkert hvor lang tid dette ville ta, vi var jo aldri alene i banken. Lange køer møtte deg – det var rett og slett en sosial «happening». Du nikket ofte gjenkjennende til personer og den sosiale praten dreide som om dekning på konto og været.

Når du endelig kom frem til skranken så var det ikke måte på hva du fikk hjelp til, både saldo, uttak av cash og betaling av regninger kunne utføres av en hyggelig bank ansatt.

Wow, fantastisk tjeneste, det var slik det virket på det glade 80 tallet.

Hva har bankene gjort siden 80 tallet?

De har gjennomført en fantastisk evolusjon, hvor noen klarte å henge med, mens andre er blitt borte.

Hva gjorde de som lyktes?

De har skapet tjenester ved å utnyttet teknologi og tilbyr oss i dag en fleksibel og kundevennlig banktjenesten, Nettbank ++++. Bankene har flyttet fokus fra input av data til å inkludere deg og meg i dette arbeidet. Vi kan sågar både kjøpe forsikringer, fond, pensjon, etc. Tilbudene har utviklet seg enormt på 20 år, og de er stadig i utvikling.

Vi alle gjør i praksis i dag den jobben banken hadde ansatte til å utføre på 80 tallet, vi betaler sågar banken penger for å få lov til å utføre disse oppgavene – og faktumet er at vi gjør det med glede. Hvem vil tilbake til sjekk hefte og skranken fra 80 tallet? Svaret er ingen.

Noen banker fikset endringen, andre ble borte. De som lyktes med endringene har både flere ansatte og tjener mer penger i dag enn på 80 tallet.

Tilbake til tema, byrå bransjen.

Dette angår deg

Byrå bransjen står foran akkurat samme evolusjons periode som banken gjorde på slutten av 80 tallet. De må flytte fokus fra input av data til output. Kundene til byråene må inkuderes i verdikjeden. Jeg våger meg på en påstand, de byråer som vil tviholde på gamle leveranse modeller og økonomiske kompensasjons modeller vil bli automatisert bort. De byråer som ser mulighetene som Visma sine løsninger tilbyr de vil tjene mer penger, ansette flere folk, betale bedre lønninger – rett og slett de vil vokse, og ikke minst, kundene vil elske tjenestene de tilbyr.

Og ikke minst, for deg og meg, de vil hjelpe norsk næringsliv til å fortsette veksten. Og det har innvirkning på hva du og jeg har i kjøleskapet, hvilke reisemål vi evner å realisere – se litt stort på det, Byråenes evne til å utvikle seg har innvirkning på din livskvalitet.

I september skal Visma på et roadshow i Norge for å invitere byråer på en reisen inn i fremtiden.

Det dreier som om deg og meg.

Game on!

Vil du vite mer om hvordan du kan øke lønnsomheten til ditt byrå? Ta kontakt for en prat!

kontakt-meg-button

.