Gå til hovedsiden

Regler for lønn til barn som arbeider i familiebedriften

Barn lignes særskilt for all arbeidsinntekt fra og med det året de fyller 13 år. Dette gjelder også hvis de har arbeidsinntekt fra foreldrenes bedrift.   Normalsatser for lønn til barn Skattemyndighetene forholder seg til såkalte normalsatser for lønn til barn som bor hjemme, går på skole og samtidig arbeider i foreldrenes bedrift. Satsene er […]

Barn lignes særskilt for all arbeidsinntekt fra og med det året de fyller 13 år. Dette gjelder også hvis de har arbeidsinntekt fra foreldrenes bedrift.

 

Normalsatser for lønn til barn

Skattemyndighetene forholder seg til såkalte normalsatser for lønn til barn som bor hjemme, går på skole og samtidig arbeider i foreldrenes bedrift. Satsene er fastsatt av Landbrukets arbeidsgiverforening, og tas inn i takseringsreglene, som blant annet viser fradragssatser. Du kan altså kreve fradrag i regnskapet for disse kostnadene, og de skal innberettes som lønn for barnet.

NB! Satsene brukes normalt uansett til hvilke tider arbeidet er utført, og feriepenger er inkludert.

Utgangspunkt i barnets timelister

Ifølge Lignings-ABC bør det tas utgangspunkt i timeføring. Ligningsmyndighetene har satt en omtrentlig grense på 250 timer per barn. Hvis du krever fradrag for mer enn dette, vil ligningsmyndighetene sannsynligvis rynke på nesen.

NB! Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Dermed har du ingen fradragsmulighet for maten barnet spiser.

Alder og timesats 1. januar til 31. mars 2013

  • 17 år: 106 kr
  • 16 år:  101 kr
  • 15 år:  89 kr
  • 14 år: 78 kr
  • 13 år:  70 kr

Alder og timesats 1. april til 31. desember 2013

  • 17 år: 108 kr
  • 16 år: 103 kr
  • 15 år:  91 kr
  • 14 år:  80 kr
  • 13 år:  71 kr

NB! Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. Husk også at du som forelder er ansvarlig for eventuell skatt som er ilagt hjemmeværende barn som arbeider i bedriften din.

Barn under 13 år

Hva så med barn som er under 13 år. Har ikke de noen mulighet til å tjene noen kroner? Joda, det har de. Barn som ved inntektsårets utgang ikke har fylt 13 år, kan ha inntil 10 000 kroner i skattefri inntekt. Dette gjelder til sammen hvis barnet har flere arbeidsgivere. Hvis grensen overstiges, er det overskytende skattepliktig. Dette overskytende beløpet lignes sammen med foreldrenes inntekt.

 

Mest populære