Reglene for foreldrepenger er endret

Fra 1. juli 2018 ble reglene for foreldrepenger endret. Stønadsperioden skal nå deles i tre like deler. Den totale foreldrepengeperioden forblir uendret. Det er også vedtatt endringer i stønadsperioden for flerlingforeldre.

Reglene for foreldrepenger

Fedrekvote- og mødrekvoten økes

Etter lovendringen skal stønadsperioden fordeles på følgende måte: Fedre- og mødrekvoten blir utvidet fra 10 til 15 uker. Perioden foreldrene selv kan velge hvordan skal fordeles seg imellom, vil da bli redusert til 16 uker dersom de har valgt 100 % uttak, og 26 uker ved 80 % uttak.

Les også: Ny rapportering av permisjoner i a-meldingen

Utvidet periode for flerlingforeldre

Det er også vedtatt å øke foreldrepengeperioden for flerlingforeldre. Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig, økes perioden med foreldrepenger fra 5 eller 7 uker til 17 eller 21 uker ekstra. Om man får 17 eller 21 uker ekstra avhenger av om det er valgt 100 prosent eller 80 prosent uttak.

Foreldre som får tre eller flere barn samtidig, får 46 eller 56 uker ekstra med foreldrepenger avhengig av om det er valgt 100 prosent eller 80 prosent uttak.

Foreldrepenger endres fra og med 1. juli

Endringene i folketrygdloven trer i kraft 1. juli 2018, og gjelder for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse finner sted 1. juli 2018 eller senere.

Utvidet rett til permisjon

Når flerlingforeldre nå får en utvidet rett til foreldrepenger, så utvides også perioden arbeidstaker kan kreve permisjon iht. arbeidsmiljøloven § 12-5 (1). Det fremkommer av bestemmelsen at foreldrene har rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Dette vil si at når antall uker med foreldrepenger økes, så økes automatisk antall uker arbeidstaker har krav på permisjon.

Arbeidstaker har også, slik som tidligere, krav på tilleggspermisjon i 12 måneder etter permisjon med foreldrepenger, jfr aml § 12-5 (2).

Mange regelendringer i 2019 – er du oppdatert?

I 2019 har det trådt i kraft mange nye regler som berører personalområdet. Regelendringene skaper stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver.

På Personalforum møter du våre engasjerte og erfarne jurister som ser på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen. Hvilke alternative løsninger har arbeidsgiver å velge mellom? De gir råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.

Meld deg på Personalforum høsten 2020

 

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!