Gå til hovedsiden

Regjeringens krisepakke – hvordan påvirkes småbedrifter

Som følge av coronaviruset har regjeringen presentert en nasjonal krisepakke. Vi gir deg en oversikt over de tiltakene som er relevante for deg som driver bedrift.

far og sønn på hjemmekontor

Norge står i dag overfor en økonomisk krise som følge av viruset COVID-19. Enkelte bransjer er helt stillestående, noen må begrense driften, ansatte permitteres og mange praktiserer hjemmekontor for å beskytte både seg selv og medmennesker. Vi står altså overfor en tid som er preget av mye usikkerhet. 

Regjeringen har lagt frem en krisepakke som skal være til hjelp for norske bedrifter og ansatte som er økonomisk rammet av viruset. Nedenfor har vi oppsummert noen av tiltakene som er relevante for deg som er næringsdrivende.

Generelle tiltak for ENK og AS

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder
  • Utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift, utsatt fra 15.05.2020 til 15.08.2020. Merk at frister for rapportering vil være som vanlig.
  • Utsettelse av betaling av merverdiavgift, utsatt fra 14.04.2020 til 10.06.2020.
  • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak – første termin, utsatt fra 15.03.2020 til 01.05.2020. Andre termin er foreslått utsatt fra 15.05.2020 til 15.07.2020.
  • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt for aksjeselskap – andre termin, utsatt fra 15.04.2020 til 01.09.2020.
  • Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. 
  • Lav momssats redusert fra 12 til 6 prosent. Gjelder i perioden 01.04.2020 til 31.10.2020. Skatteetaten kommer tilbake til hvordan dette skal håndteres. 
  • Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne utsette betalingen av formueskatt.
  • Statlig lånegaranti til små og mellomstore bedrifter. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig. Mer informasjon kommer. 
  • For større bedrifter foreslår regjeringen gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond, for lån til de største bedriftene. 
  • Tvangsmulkt i A-ordningen er stanset midlertidig , i første omgang for A-melding med leveringsfrist 05.03.2020.
  • Tvangsmulkt som følge av forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig.
  • Tvangsmulkt som følge av forsinket innlevering av mva-melding stanses midlertidig. 
  • Forlenget dagpengeperiode for permitterte og oppsagte.
  • Økt adgang til egenmelding – 16 dager.
  • Forslag om tiltakspakke i form av lån, rene tilskudd, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning på nærmere 5 milliarder kroner.
  • Forslag om justerte tilbud fra Innovasjon Norge for å møte de endrede behovene i næringslivet som følge av coronavirus. De tilbyr nå lavere renter, lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser og økt oppstartsfinansiering.
  • Foreslått ordning for å dekke faste kostnader for bedrifter som er rammet av coronavirus.

Tiltak tilknyttet permittering av ansatte og sykepenger

  • Lønnspliktperioden for arbeidsgivere reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering – staten utbetaler dagpenger til ansatte fra dag tre. 
  • Kravet om redusert arbeidstid er redusert fra 50 til 40 prosent. 
  • Ventedagene for utbetaling av dagpenger oppheves. Den permitterte får altså pengene raskt. 
  • Den permitterte har rett på full lønn i 20 dager.
  • Arbeidsgiverperioden for utbetaling av sykepenger tilknyttet coronasmitte, reduseres til 3 dager. 

Som selvstendig næringsdrivende har en til vanligvis ikke rett på dagpenger. Derfor er det presentert et tiltak for å sikre deres inntekt: 

  • De som mister hele eller deler av sin inntekt kan motta støtte som tilsvarer 80% av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene. Merk at det har en begrensning opp til 6G (599 148kr). Dette kan mottas fra dag 17 etter stanset drift.
  • Samme regler gjelder dersom du skulle bli syk med coronavirus. 

Les mer: Hva er reglene for permittering.

Vi vet at dette er en utfordrende periode for mange og at noe av det viktigste for små bedrifter vil være å holde seg likvide. Vi i Visma skal gjøre vårt for å hjelpe dere og har allerede flere gode tjenester som dere kan bruke for å øke deres likviditet. Sjekk ut Visma AutoCollect og Visma Fakturasalg.

Situasjonen er i stadig endring, og vi oppfordrer derfor alle til å følge med på regjeringen og Skatteetaten sine nettsider for oppdatert informasjon om hvilke regler, frister og satser som gjelder i den kommende perioden.

Sist, men ikke minst – vis solidaritet og ta vare på hverandre.

Mest populære